Logoped

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

033-616 22 47
mån - fre 10:00 - 11:30

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås
Plan 7
Ingång 10

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Kurator- och psykologenhet
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Mer information

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Logopeder utreder och behandlar personer med svårigheter med språk, tal, röst, kommunikation, läs- och skrivförmåga, munmotorik och ät- och sväljningssvårigheter. Logopederna på SÄS är uppdelade på tre enheter: logopedmottagning rehab, logopedmottagning öron och barnlogopedmottagning (BLOM).

Söka vård hos oss

Du som är patient på någon av SÄS vårdavdelningar får kontakt med logoped via läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal på din avdelning.

Patienter som inte är inneliggande på sjukhuset kommer oftast till logoped genom remiss från någon av SÄS kliniker eller från primärvården. Fråga den läkare eller sjuksköterska du eller ditt barn träffar så kan de hjälpa dig.

Vid ditt besök hos oss

Kom till sjukhuset 15 minuter före bokad tid för att undvika förseningar. Anmäl dig i incheckningen vid huvudentrén om du ska till logopedmottagning öron eller barnlogopedmottagning. Anmäl dig i incheckning vid rehabcentrum om du ska till logopedmottagning rehab.

Patienter som kommer till logoped under tiden de ligger inne på en vårdavdelning behöver inte anmäla sitt besök i incheckningen.

Besöket är kostnadsfritt för barn och kostar 100 kr för vuxna. Du får betala för besöket om du inte kommer till den bokade tiden eller lämnar sent återbud. Det gäller för både barn och vuxna.

Så hittar du till logopedmottagningarna

  • Logopedmottagning öron hittar du via ingång 18, plan 5, se vägbeskrivning i kallelsen.
  • Barnlogopederna sitter på barnmottagningen, plan 2 vid hiss A.
  • Logopedmottagning rehab finns på plan 7 på rehabcentrum, ingång 10.

Checklista inför ditt besök

Kom ihåg

  • Läs informationen som du får hemskickad tillsammans med kallelsen.
  • Fyll i eventuella blanketter och frågeformulär och ta med till besöket.
  • Avboka besöket i god tid om ni inte kan komma genom att ringa till det telefonnummer som står i kallelsen.

Vi som arbetar här

På logopedmottagningarna arbetar logopeder. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd logopedexamen. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Kristina Ström, enhetschef

Telefon
033 - 616 28 63

E-post
kristina.wiren@vgregion.se

Mer om verksamheten

Neuro- och rehabiliteringsklinik

Mer information

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach


Senast uppdaterad: 2018-08-02 08:08