Tal- och språkutveckling

Vår språkliga förmåga gör att vi kan få kontakt med vår omgivning och är därför en viktig del för hela utvecklingen hos det lilla barnet. Den språkliga förmågan innefattar både tal, språk och kommunikation.

Kommunikation

Kommunikation innebär att dela tankar, känslor och upplevelser med omgivningen. För att kommunikationen ska fungera behövs ett ömsesidigt samspel. Under den första spädbarnstiden består kommunikationen mellan barn och förälder av kroppsspråk, ögonkontakt, skrik och leenden. 

Språk

Språket omfattar själva innehållet i det vi säger. Språket ger oss möjlighet att beskriva och berätta vad vi ser och tänker. Genom att klä våra känslor och upplevelser i ord hjälper språket oss att minnas, utvecklas och lösa problem.

Tal

Talet beskriver hur det låter när vi pratar, till exempel uttalet av språkljud och hur vi artikulerar och betonar ord.