Barnets första år

3 månader

Barnen ger ögonkontakt samt börjar le och jollra när de känner sig nöjda och trygga. Från denna ålder har barn ofta mycket ljud för sig och gurglar, skriker, gnäller, skrattar och vokaljollrar: ”a-a-a”, ”å-å-å-å”.

6 månader

Nu börjar barnen experimentera mer och mer med sin röst och varierar ton och intensitet i sitt vokaljoller, detta kallas vokalisering. Vokalisationer kan vara ganska långa och sånglika.

9 månader

Jollret utvecklas till stavelsejoller. Barnen kan bilda enkla stavelser ("ba", "ga", "dä"), som också kan upprepas i korta eller långa jollerkedjor: ”dada” eller ”babababa”. Senare kan jollerkedjorna även bestå av olika konsonanter och vokaler och barnen prövar olika tonlägen och röststyrkor. Jollret börjar låta mer och mer likt det språk som talas i barnens omgivning. Jollret kan också börja låta som riktiga ord: "papa" eller "mama".

12 månader

Mot slutet av det första året förstår barnen oftast en hel del och kan peka ut enkla föremål som till exempel lampa eller boll. Barnen hör och förstår skillnad mellan tillsägelser och frågor men behöver ofta stöd av gester och pekningar för att förstå helt vad som menas.

Rådfråga din BHV-sjuksköterska om du tycker att ditt barn:

  • är tystlåten och inte ger ögonkontakt
  • inte utvecklar jollret 
  • har svårigheter att äta