Tal- och språksvårigheter

Språkstörning

Det finns dock barn som inte går framåt i sitt tal och språk som förväntat. Språkstörning är ett begrepp som kan innebära antingen en större försening i språket eller en avvikande språkutveckling. Svårigheterna kan vara lätta eller mer omfattande och de kan finnas kvar under en kortare tid eller vara långvariga.

En språkstörning kan ha olika orsaker men det är inte alltid det går att veta varför ett barn får en språkstörning. Barnet kan ha svårigheter inom ett eller flera av följande områden:

  • Samspel – att förstå hur språket används i olika sociala situationer och hur man använder och tolkar  kroppsspråk.
  • Språkförståelse – att förstå betydelsen av meningar, begrepp och instruktioner.
  • Ordförråd – att lära sig nya ord och hur de används i språket.
  • Grammatik – att sätta samman ord och delar av ord till meningar.
  • Uttal – att lära sig uttala alla språkljud i tal.

En del barn har svårt att uttrycka sig språkligt (uttal och grammatik) men har inga svårigheter att förstå (språkförståelse och samspel). Andra barn har både svårigheter att förstå och att använda sitt språk. Vissa barn kan låta som om de har ett bra språk (uttal och grammatik) men har underliggande svårigheter med språkförståelse. Det är viktigt att ta reda på vad som fungerar bra och vilka svårigheter barnet har för att sedan kunna ge rätt hjälp och stöd.

Hur vanligt är det?

  • 5-8 procent av barn i förskoleåldern har någon form av språkstörning (Leonard, 1998).
  • 1-2 procent kan sägas ha grava eller långvariga problem med talet och språket (Leonard, 1998).

Förmågan att kommunicera är betydelsefull och den gör att vi kan lära oss, utvecklas och förstå. Det är därför viktigt att ett barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling får hjälp så tidigt som möjligt för att få stöd i sin fortsatta utveckling. Det är också viktigt att barnet får rätt hjälp beroende på vilken typ av språksvårigheter barnet har.

De olika råd som finns under sidorna om språkstimulans och uttalsträning kan vara till hjälp vid lättare svårigheter. Om du tycker att ditt barn verkar ha språkförståelseproblem, stora uttalssvårigheter eller stora grammatiska svårigheter är det viktigt att diskutera detta med din BHV-sjuksköterska för att eventuellt lotsas vidare till logoped.