Ätsvårigheter hos barn

Vissa barn har svårigheter att äta. Logopeden kan hjälpa till att se om ätsvårigheterna kan bero på nedsättning i munmotorik eller sensorik, och ge råd kring ätande och matsituation som kan gynna en mer positiv utveckling av ätandet.

Barnet kan ha svårigheter i sin munmotorik som gör det svårt att suga, tugga eller svälja. Barnet kan även uppvisa ett obehag vid ätande trots att ätandet i sig fungerar bra. Ofta finns bakomliggande orsaker såsom att barnet är fött för tidigt, har ett hjärtfel, allergier eller någon sjukdom i mag- tarmkanalen men ibland uppvisar barnet svårigheter att äta trots att inga andra sjukdomar finns.

Ätsvårigheter hos barn

(Bild från Svenska Logopedförbundet)

Barnets förväntade ätutveckling

Ätförmåga

De flesta barn kan suga och svälja redan vid födseln. När barnet växer utvecklas en mer effektiv sugförmåga och barnet kan få i sig mer mjölk per sugtag.

Det kan ta tid för barnet att lära sig äta från sked. Fram till cirka 6 månaders ålder är det vanligt att barnets tunga åker ut lite mellan läpparna vid sväljning. Detta kan orsaka en del kladd. Att bli kladdig och utforska mat i olika konsistenser med händer, läppar och mun är en viktig del i barnets ätutveckling.

De flesta barn börjar lära sig tugga mellan 7-12 månaders ålder. Barnet brukar kunna hantera bitar i maten vid 9-12 månaders ålder. Förmågan att tugga utvecklas gradvis och i 2-årsåldern kan barnet grunderna för att tugga mat i olika konsistenser. Barnet behöver dock ytterligare några år på sig innan tuggförmågan är fullt utvecklad.

Drickförmåga

Under det första året får barnet i sig vätska genom att suga på nappflaska eller via amning. Nästa steg är ofta att lära sig dricka ur pipmugg. Även då suger barnet i sig vätskan men måste klara att hantera att vätskan rinner snabbare, vilket kräver bättre koordinationsförmåga. Runt 1,5-2 års ålder brukar barnet kunna dricka ur vanligt glas. Barnet behöver få träna på att dricka ur olika flaskor, muggar och glas för att utveckla drickförmågan och det blir en del spill på vägen.

Rådfråga din BHV-sjuksköterska om:

  • ditt barn uppvisar stort ointresse eller obehag i matsituationen
  • du ofta eller alltid upplever matsituationen som en kamp för dig och ditt barn
  • ditt barn har stora svårigheter att hantera olika konsistenser av mat i munnen och till exempel ofta kväljer/kräks, sätter i halsen eller spottar ut mat
  • du känner oro kring ditt barns vikt på grund av ätsvårigheter

Hemsidor

Feeding Matters - en organisation som arbetar för att barn med ätsvårigheter ska få bättre hjälp. Organisationen finns till för föräldrar, verksamma inom hälso-och sjukvård och samhället i stort och arbetar med att utbilda, stödja och forska kring barn med ätsvårigheter.

Apptips

POOW the Food Hero - Ett verktyg för föräldrar till barn med ätsvårigheter. Genom att äta/smaka på mat hjälper barnet hjälten Poow att utföra hjältedåd. Läs mer hos utvecklaren POOW ApplicationsFinns till iPad, iPhone och Android.