Uttalsträning

Det bästa sättet att öka barnets medvetande och kunskap om språket är att stimulera språket genom att tala och lyssna till barnet i vardagssituationer och lek. Här tipsar vi om några övningar för olika ljud.

Ibland har barn svårt att lära sig alla de olika ljud som ingår i talet. Tal och språk hos barn utvecklas genom de erfarenheter barnen gör. Nya aktiviteter och nya intryck ger barnet mycket att tänka på och att tala om.

När ni gör de olika övningarna är det viktigt att den vuxne tydligt uttalar de ord ni övar på och särskilt betonar ljudet ni tränar. Barn har ibland svårt att uppfatta alla ljud på en gång och behöver då mycket övning på att lyssna. Detta övar upp barnets medvetenhet om vilka ljud som finns i orden. Barnet kan också behöva mycket övning för att ”hitta” ljudet i munnen och forma munnen/tungan på rätt sätt.

Om du hör att ditt barn säger ett ord fel kan du hjälpa barnet genom att upprepa ordet på rätt sätt. Om barnet exempelvis pratar om en "tatt" kan du bekräfta barnet genom att upprepa "ja, där är en katt". Då får barnet höra hur ordet låter när du säger det utan att du rättar genom att säga att något blev fel.

Tänk på att ha roligt tillsammans eftersom barnet lär sig bäst genom lust och glädje. De här spel- och lektillfällena ska vara något som ni båda tycker är kul och ser fram emot!

Tips för uttalsträning

  • Gå på "ljudjakt" hemma - leta efter saker i hemmet som börjar på det ljud ni tränar på.
  • Läs en sagobok och leta tillsammans efter saker på bilderna som innehåller ljudet ni tränar på. En svårare variant är att även lyssna om ljudet finns i början, mitten eller slutet på ord. Den vuxne kan benämna olika saker från bilderna i böckerna och så får barnet lyssna efter ljud. Ni kan även turas om att benämna.
  • Klipp ut tidningsbilder som börjar på ljudet ni tränar på och samla i en egen ljud-bok, till exempel "s-boken". I boken kan ni även måla egna teckningar eller så småningom skriva ner meningar som innehåller ord med ljudet.

Länk till film med exempel på övning för att höra skillnad mellan olika språkljud 

Länk till film med exempel på övning för att höra skillnad mellan olika språkljud i ord