Språkstimulans från cirka 4 år

Här kommer några tips på övningar som kan hjälpa och stimulera ditt barn att utveckla sitt språk. De syftar till att stimulera barnets meningsbyggnad, ordförråd och språkförståelse. Stötta ditt barn i uppgifterna och spelen genom att uppmuntra och hjälpa till när det behövs.

Övningarna ovan är gjorda med inspiration från Värnamomaterialet, som är framtaget av logopeder i Jönköpings län.

Vilken ska bort?

Övningen går ut på att lista ut vilket föremål som inte hör ihop med de andra och att förklara varför. Samla ihop saker i hemmet som tillhör olika kategorier, t ex leksaksdjur, kläder, frukt, verktyg, leksaksfordon.

Lägg fram fyra föremål varav ett föremål inte tillhör samma kategori som de andra. Exempel: hund – katt – gris – äpple. Vilken ska bort? Äpplet ska bort. Hund, katt och gris är djur. Äpple är inte ett djur. Äpple är en frukt.

Ni kan titta på sakerna och tillsammans lista ut vilken sak som ska bort. Hjälp och stötta barnet i övningen så mycket som det behövs. Låt barnet försöka förklara varför just den saken ska bort.

Gissa på saker!

Använd samma föremål som ovan och träna på att beskriva sakerna för varandra och låta den andre gissa vilket föremål som beskrivs.

Säg till barnet att blunda. Ta upp en sak och göm bakom ryggen och säg till barnet att du ska berätta om en ”hemlig sak” och att barnet ska försöka gissa vad det är.

Beskriv till exempel en banan såhär: ”Det här är någonting som man kan äta. Det är en frukt som är gul och som du måste skala. Apor tycker om att äta den”.

Så småningom kan ni turas om att beskriva föremål. Denna övning går bra att göra med bilder också.

 ”Först ska du…” För att hjälpa barnet att förstå lite längre instruktioner är detta en rolig lek.

Säg instruktionerna till barnet tydligt och ganska långsamt. Barnet ska utföra instruktionerna i den ordning de sägs.

Nedan följer några exempel. Hitta gärna på fler egna instruktioner. Svårighetsgraden kan anpassas efter barnets förmåga.

 Exempel

 • ”Först ska du trycka på pappas näsa. Sen ska du blåsa i hans öra.”
 •  ”Först ska du peka på en blå sak. Sen ska du springa och hämta en kudde.”
 •  ”Först ska du skälla som en hund. Sen ska du hoppa tre gånger.”
 •  ”Först ska du ge mig en kram. Sen ska du ta av dig strumporna.”
 •  ”Först ska du ta på dig en mössa. Sen ska du lägga dig i den minsta sängen.”

 Låt även barnet hitta på egna instruktioner så kan ni turas om att säga och utföra.

Lekpåsen

En påse med olika leksaker kan användas för att öva barnet att förstå längre uppmaningar men också för att bättre lära in olika begrepp såsom prepositioner (på, i, under), och adjektiv (stor, liten, grön). Plocka fram föremålen och lägg ut på bordet eller golvet. Prata tillsammans om vad ni hittar i påsen. Börja med att ge barnet korta uppmaningar. När barnet klarar av dessa går man vidare med lite längre instruktioner.

Exempel på korta uppmaningar

 • Lägg en liten bil i lådan.
 • Lägg den röda bilen på tallriken.
 • Ge mig den minsta hästen.
 • Lägg en sked under tallriken.

Exempel på lite längre uppmaningar

 • Lägg en bil och en häst i lådan.
 • Ge mig den största hästen och den gröna bilen.
 • Lägg skedarna och bilarna i lådan.
 • Ställ den lilla bilen bakom den stora bilen.

Utveckla leken genom att också låta barnet ge dig uppmaningar att följa.

Skattjakt

Den här leken syftar till att öva upp förmågan att lyssna och förstå instruktioner.

Göm en skatt (till exempel lördagsgodiset). Skriv små ledtrådar på lappar som steg för steg leder till skatten. Göm lapparna i hemmet. Tänk på att gömma dem i rätt ordning så att det är den sista lappen som avslöjar var skatten finns gömd. Läs upp ledtråden på den första lappen och skattjakten kan börja!

Längden på instruktionerna och antalet lappar får anpassas efter barnets förmåga. Exempel:

 • ”Gå in i ditt rum och titta under kudden”
 • ”Leta efter en lapp bakom teven och ge den till mig”
 • ”Gå till hallen och titta i din sko”

Leken fortsätter tills barnet hittar skatten.