Språkstimulans cirka 2-4 år

De flesta av oss tar förmågan att kommunicera för given. För vissa barn kan det vara svårare än för andra att lära sig språket och barnet kan behöva hjälp för att komma vidare i sin tal- och språkutveckling. Du kan hjälpa ditt barn genom kommunikation i lek, spel och vardagliga situationer.

Vardagstips

  • Var uppmärksam på och uppmuntra barnets alla försök till samspel och kommunikation. Kom ihåg att kommunikation inte bara är tal utan också kroppsspråk och mimik.
  • Låt gärna barnet leda leken och att du som vuxen kommenterar och berättar vad ni gör. På detta sätt ger du barnet ord för det hen upplever.
  • Ge barnet gott om tid att svara genom att göra pauser i ditt eget tal. Kanske kommer svaret som ett leende eller en gest i stället för i ord.
  • Använd dig av korta, enkla meningar så kan barnet lättare uppfatta vad du menar.
  • Använd mycket gester, visa och peka gärna när du pratar. Detta gör att kommunikationen blir tydligare för barnet. En del barn kan vara hjälpta av tecken som stöd eller bildstöd för att lättare förstå.
  • Locka ditt barn till att använda sin mun för ljudande och lek. Uppmuntra detta genom att själv härma hur olika saker låter som till exempel olika djur och fordon. När du hör att barnet ljudar, häng då själv på och härma det barnet gör.
  • Kräv aldrig av barnet att de ska svara på frågor eller liknande. Gör det meningsfullt för barnet att svara på dina frågor. Meningsfulla frågor kan vara frågor som gör att barnet kan påverka vad som sedan händer genom sitt svar. Till exempel: ”Ska vi leka med nallen eller dockan?” eller ”Vill du ha juice eller mjölk?”. Var lyhörd för barnets signaler. Det kan vara blickar, gester, ljud eller ord. Bekräfta barnets signaler så att han eller hon förstår meningen med att kommunicera.
  • Upprepa och utvidga det barnet säger; om barnet t ex säger ”bi” kan du säga ”Ja titta, en stor bil!”.
  • Oroa dig inte för uttalet – det viktiga är att barnet kommer igång med sin kommunikation!

Tidig intervention

Habiliteringen i Region Uppsala har skapat en hemsida för tidig intervention. Här kan du få konkreta tips på övningar och lekar som du kan göra tillsammans med ditt barn för att komma igång med kommunikationen. Dessa övningar är bra för alla barn.

Region Uppsala

Övningar 

Vad är tidig intervention - länk kommer inom kort.

Kom igång med lekar

Kom igång med kommunikation

Kom igång med bokläsning

Att klara rutiner i vardagen