Länkar och appar

Appar

Tidig språkstimulans

 • Kul för barn – Pekbok och spel med svenskt tal. Innehåller foton och läten. Finns till iPad eller iPhone.
 • Småbarnsljud 123 – Pekbok med svenskt tal uppdelat i kategorier. Innehåller både tecknade bilder, foton och läten. Finns till iPad, iPhone eller Android.
 • Babbapp och Bobbopp – Babblarna som app. Finns till iPad eller iPhone. Bobbopp fins även till Android.  

Tecken som stöd

 • SignitForward – Teckenhatten som app. Sök på ord eller bläddra bland ord i kategorier, tecken visas som filmer. För vuxna och barn. Finns till iPad eller iPhone.
 • TAKK – Lär dig teckna ord med video och övningar. Det finns även möjlighet att skapa egna samlingar av tecken och att öva på dessa. För vuxna. Finns till iPad eller iPhone.
 • Teckenskatten - En av de få appar med tecken som riktar sig till barn. Tecken visas som filmer tillsammans med bild och tal, tre i taget. Det finns också en övning där man ska para ihop ett tecken med rätt bild. Läs mer hos utvecklaren Milingo. Finns till iPad. 
 • Svenskt teckenspråkslexikon (TSP Lex) – Svenskt teckenspråkslexikon i app-form. Sök på ord eller bläddra bland ord i kategorier, tecken visas som filmer. Finns även Quiz-funktion. För vuxna. Finns till iPad, iPhone eller Android.  
 • Spread signs – Sök efter tecken på olika språk. Visas som filmer. För vuxna. Finns till Android, iPad eller iPhone.

Språkförståelse, grammatik och ordförråd

 • Mamborado - Jobba med prepositioner, adjektiv och singular/plural på ett lekfullt sätt. Läs mer hos utvecklaren Lingo Studios. Finns till iPad.
 • Spökbus – Öva prepositioner med spöken. Läs mer hos utvecklaren Språka Mera. Finns till iPad eller Android.
 • Färger och fordon - Lek och träna ordförrådet. Läs mer hos utvecklaren Språka Mera. Finns till iPad eller Android.
 • Monsterlandet 1 och 2 - Träna på motsatsord. Läs mer hos utvecklaren Språka Mera. Finns till iPad eller Android.
 • Motsatslek - Träna motsatsord. Läs mer hos utvecklaren Branja. Finns till iPad, iPhone eller Android.
 • NalleMix 1 - Träna på att sortera och kategorisera. Finns till iPad eller iPhone.
 • Memoria - Memoryspel med möjlighet att använda bilder från appen eller egna bilder. Finns till iPad eller iPhone.
 • Om en bild - Utveckla språket genom bild och ljud genom att skapa fotoalbum med inspelat tal. Läs mer hos utvecklaren Adapted. Finns till iPad eller iPhone.
 • Ritprata 2 - Bilder där man kan bygga upp sociala berättelser och andra historier med bilder och ord. Läs mer hos utvecklaren av Ritprata. Finns till iPad eller iPhone.  

Uttal

 • Ljuda med Boo - Ljuda ihop till stavelser, grodan Boo visar hur ljuden uttalas. Läs mer hos utvecklaren Bidligt talat. Finns till iPad, iPhone och Android. 
 • App-serierna Fonemo/Minifonemo och Fonemix - För uttalsträning, består framför allt av memoryspel.  Läs mer hos utvecklaren Vizuelle Software. Fonemo och Fonemix finns till iPad, Minifonemo och Fonemix finns till iPhone. 
 • Fonemixo - liknande som ovan, men annan utvecklare. Läs mer hos utvecklaren Milingo. Fonemixo finns till iPad och Fonemixo pro även till Androidplattor.
 • Se bokstavsljuden - Lyssna på språkljud och se hur ljuden formas i munnen samt identifiera begynnelseljudet i olika ord. Finns till iPad, iPhone eller Android.
 • Ljudlek - lyssnarlekar enligt Bornholmsmodellen. Vilka ljud börjar eller slutar orden med? Låter orden lika eller olika? Läs mer hos utvecklaren Branja. Finns till iPad eller Android.

Läsinlärning

 • ABC på svenska – App som hjälper barn att lära sig läsa. Pedagogiskt uppbyggt med olika svårighetsgrader. Finns till Android.
 • Bokstavslek - Ljuda och stava ord i olika svårighetsgrader. Finns till iPad eller iPhone.  
 • Stavningslek – Tränar stavning genom ljudning. Finns till iPad, iPhone eller Android.  
 • Lyssna och läs – Tränar läsning genom helordsmetoden. Finns till iPad eller iPhone.
 • Knäck läskoden - Tränar bokstävernas form, skrivriktning och ljud. Finns till iPad eller iPhone.
 • Bornholmslek - tre välgjorda övningar som utgår ifrån tre av de sex språkleksdelarna i Bornholmsmodellen. Genom att hitta rimpar, bestämma begynnelsebokstav och stava till enkla ord kan en grund läggas för fortsatt läs- och skrivinlärning. Läs mer hos utvecklaren Ing-Read AB. Finns till iPad.

Flerspråkighet

 • Språkkistan - En andraspråksapp med 300 vardagliga ord i 10 kategorier på 24 olika språk. Det är enkelt att växla mellan modersmålet och andraspråket i appen. De tydliga bilderna gör det lätt att navigera. Läs mer hos utvecklaren Timagine. Finns till iPad, iPhone eller Android.

Ätsvårigheter

 • POOW the Food Hero - Ett verktyg för föräldrar till barn med ätsvårigheter. Genom att äta/smaka på mat hjälper barnet hjälten Poow att utföra hjältedåd. Läs mer hos utvecklaren POOW Applications. Finns till iPad, iPhone och Android.

Övrigt

 • Pratkort och Prata - Appar med bildstöd. Läs mer hos utvecklaren Timagine. Finns till iPad eller iPhone.
 • Huff n’ Puff - Blåsövningar. Barnet får blåsa på skärmen och på så sätt sätta igång små animationer. Finns till iPad eller iPhone.
 • Make Dice - Forma egna tärningar. Ta egna bilder eller skriv ord och välj hur många tärningar ni vill ha. Kan användas för exempelvis träning av uttal, att böja ord eller bygga meningar. Finns till iPad eller iPhone.
 • Educreations interactive whiteboard - fungerar som en whiteboard. Medan du ritar, skriver och lägger in bilder spelar appen in både ljudet och allt du gör. Främst för skolbarn. Finns till iPad.

Senast uppdaterad: 2018-07-25 09:00