Länkar och appar

Appar

Tidig språkstimulans

 • Kul för barn – Pekbok och spel med svenskt tal. Innehåller foton och läten. Finns till iPad eller iPhone.
 • Småbarnsljud 123 – Pekbok med svenskt tal uppdelat i kategorier. Innehåller både tecknade bilder, foton och läten. Finns till iPad, iPhone eller Android.
 • Babbapp och Bobbopp – Babblarna som app. Finns till iPad eller iPhone. Bobbopp finns även till Android.  
 • Knacka på – Interaktiv bokläsning av klassiska barnboken ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm. Finns till iPad eller iPhone.

Tecken som stöd

 • Teckenskatten - En av de få appar med tecken som riktar sig till barn. Tecken visas som filmer tillsammans med bild och tal, tre i taget. Det finns också en övning där man ska para ihop ett tecken med rätt bild. Finns till iPad. Läs mer hos utvecklaren: 

Länk till mer information om Teckenskatten hos utvecklaren Milingo 

 • TSP Lex - Svenskt teckenspråkslexikon som app. Sök på ord eller bläddra bland ord i kategorier, tecken visas som filmer. För vuxna. Gratisversion. Finns till iPad, iPhone eller Android.  
 • SignitForward – Teckenhatten som app. Sök på ord eller bläddra bland ord i kategorier, tecken visas som filmer. För vuxna och barn. Betalapp. Finns till iPad eller iPhone.
 • TAKK – Lär dig teckna ord med video och övningar. Det finns även möjlighet att skapa egna samlingar av tecken och att öva på dessa. För vuxna. Finns till iPad eller iPhone.

Kommunikation, samspel och språkförståelse

 • Sono Flex Lite SWE – Lättanvänd AKK-app som översätter symboler till tal. Finns som gratisversion. Finns till iPhone, iPad och iPod touch.
 • Grid Player – AKK-app med färdiga kommunikationskartor i olika nivåer. Används för att ge stöd och struktur i samtal för att barnet ska få ökad möjlighet att berätta och förstå. Med bilder från Widgit. Finns som gratisversion. För iPad, iPhone, iPod touch och Android.
 • Widgit Go SE - AKK-app där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd. Betalapp. Finns till iPad och iPhone.

Länk till mer information om Widgit Go hos symbolbruket

 • Ritprata 2 - Bilder där man kan bygga upp sociala berättelser och andra historier med bilder och ord. Finns till iPad eller iPhone.

Länk till mer information om Ritprata hos utvecklaren

 • Språkkistan - En andraspråksapp med 300 vardagliga ord i 10 kategorier på 24 olika språk. Det är enkelt att växla mellan modersmålet och andraspråket i appen. De tydliga bilderna gör det lätt att navigera. Finns till iPad, iPhone eller Android.
 • PlayButton - En app där användaren lätt kan spela in ett meddelande. På så sätt kan barn som inte kan uttrycka så mycket ändå få ta sin tur i samtal/lek/sånger. Gratis. Finns till iPad, iPhone och Ipod touch.

Länk till en sammanställning av Habilitering och Hälsa, Region Stockholm med tips på hur PlayButton kan användas

Bokläsning

 • Språktåget - samarbete mellan biblioteken, logopedin och barnhälsovården. Syftar till att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. 

Länk till Språktågets hemsida

Länk till boklista från Språktåget

Berättande

 • Fotokalendern - Dagbok med månadsvy. I varje ruta går att lägga in bild, film, text och ljud. Tryck på aktuell dag för att se innehållet. Dagarna har olika färger. Fotokalendern kan användas som dagbok, som stöd för att återberätta eller att förbereda vad som skall hända. Gratisversion. Endast iPad och iPhone.
 • Story Creator - I denna app skapar du enkelt egna digitala berättelser med hjälp av foto, film och ljud. Du kan även rita direkt i appen. Kan användas som dagbok, som stöd för att återberätta eller förbereda vad som ska hända. Finns som gratisversion. Endast      iPad och iPhone.  
 • Book Creator – I denna app skapar du enkelt egna digitala berättelser med hjälp av foto, film och ljud. Kan användas som dagbok, som stöd för att återberätta eller förbereda vad som ska hända. Finns till iPhone och Android. 
 • Makin Sequences – I denna app kan du skapa eget material för att träna förmågan att berätta händelser i olika steg. Går att anpassa till ditt barns språkliga nivå. Betalapp. Finns till iPhone och iPad.

Ordförråd

 • Språkkistan - En andraspråksapp med 300 vardagliga ord i 10 kategorier på 24 olika språk. Det är enkelt att växla mellan modersmålet och andraspråket i appen. De tydliga bilderna gör det lätt att navigera. Finns till iPad, iPhone eller Android.
 • Färger och fordon - Lek och träna ordförrådet. Betalapp. Finns till iPad eller Android.

Länk till mer information om Färger och fordon hos utvecklaren Språka mera

 • Monsterlandet 1 och 2 - Träna på motsatsord. Betalapp. Finns till iPad eller Android.

Länk till mer information om Monsterlandet hos utvecklaren Språka mera

 • Motsatslek - Träna motsatsord. Betalapp. Finns till iPad, iPhone eller Android.

Länk till mer information om Motsatslek hos utvecklaren Branja

 • NalleMix 1 - Träna på att sortera och kategorisera. Betalapp. Finns till iPad eller iPhone.

Grammatik

 • Spökbus – Öva prepositioner med spöken. Finns till iPad eller Android.

Länk till mer information om Spökbus hos utvecklaren Språka mera

 • Mamborado - Jobba med prepositioner, adjektiv och singular/plural på ett lekfullt sätt. Finns till iPad.

Länk till mer information om Mamborado hos utvecklaren Lingo Studios

Språkljud och språklig medvetenhet

 • Ljuda med Boo - Ljuda ihop till stavelser, grodan Boo visar hur ljuden uttalas. Finns som gratisversion och betalapp. Finns till iPad, iPhone och Android.

Länk till mer information om Ljuda med Boo hos utvecklaren Bildligt talat

 • Ljudlek - lyssnarlekar enligt Bornholmsmodellen. Vilka ljud börjar eller slutar orden med? Låter orden lika eller olika? Läs mer hos utvecklaren Branja. Betalapp. Finns till iPad eller Android.

Länk till mer information om Ljudlek hos utvecklare Branja

 • Fonemixo pro – memoryspel för att hjälpa barn som behöver öva olika språkljud. Att säga orden högt är en del av övningarna och du kan spela in barnens uttal med en mikrofon. Du kan välja ett eller flera språkljud. Betalapp. Finns till iPhone, iPad, Ipad touch och Android.
 • Fonemo minipar och Fonemo Specko–tränar förmågan att särskilja och uppfatta skillnader mellan språkljud för att sedan kunna uttala dem. Betalapp. Finns till iPhone, iPad, Ipad touch och Android.
 • Bornholmslek - tre välgjorda övningar som utgår ifrån tre av de sex språkleksdelarna i Bornholmsmodellen. Genom att hitta rimpar, bestämma begynnelsebokstav och stava till enkla ord kan en grund läggas för fortsatt läs- och skrivinlärning. Finns till iPad.

Länk till mer information om Bornholmslek hos utvecklaren Ing-Read AB

Skapa eget material

 • Make Dice - Forma egna tärningar. Ta egna bilder eller skriv ord och välj hur många tärningar ni vill ha. Kan användas för exempelvis träning av uttal, att böja ord eller bygga meningar. Finns till iPad eller iPhone.
 • Memoria - Memoryspel med möjlighet att använda bilder från appen eller egna bilder. Finns till iPad eller iPhone.
 • Educreations interactive whiteboard - fungerar som en whiteboard. Medan du ritar, skriver och lägger in bilder spelar appen in både ljudet och allt du gör. Främst för skolbarn. Finns till iPad.

Ätsvårigheter

 • POOW the Food Hero - Ett verktyg för föräldrar till barn med ätsvårigheter. Genom att äta/smaka på mat hjälper barnet hjälten Poow att utföra hjältedåd. Finns till iPad, iPhone, iPad touch och Android.

Länk till mer information om POOW the Food Hero hos utvecklaren POOW Applications

Skolbarn