Språkväskor

Språkväskorna är framtagna för att föräldrar ska få konkreta tips kring hur de kan leka och arbeta med språket tillsammans med sitt barn. Väskorna har olika inriktning och är utformade för att hjälpa och stimulera barn i sin tal- och språkutveckling.

Språkväskorna är ett samarbete mellan logopedmottagningen och biblioteket på SÄS och innehåller spel, lekmaterial, böcker och tips på lekar. Det finns också information om hur man använder materialet, samt förslag på passande hemsidor och boktips. Väskorna finns tillgängliga för barn som träffat logoped i Borås. Det finns väskor med fyra olika teman.

Språkväska tidig språkstimulans

En väska för de mindre barnen (2-3 år) som ännu inte har kommit igång med språket. Väskan innehåller bland annat böcker, CD-skiva och leksaksdjur, samt tips på hur materialet kan användas för att väcka språklust hos barnet i samspel med föräldrar. Väskan fokuserar på att lyssna efter, identifiera och härma ljud, bland annat djurläten.

Språkväska tecken

En väska för introduktion kring tecken som stöd (TSS, TAKK) för yngre barn. Väskan innehåller bland annat böckerna om Babblarna, lottospel samt tips på hur man som familj kommer igång med teckenanvändning. 

Språkväskor för uttalsträning

Det finns två olika väskor för uttalsträning. I ena väskan tränas ljuden /k/ och /t/ och i den andra ligger fokus på ljuden /s/ och /f/. I väskorna finns mycket konkret lekmaterial och tips för träning av dessa ljud. Fokus ligger på att i
första hand kunna lyssna och höra skillnad mellan ljuden för att därefter försöka kunna säga det svåra ljudet.

Språkväska språklust

I den här språkväskan finns material som syftar till att stimulera barnets meningsbyggnad, ordförråd och språkförståelse.


Senast uppdaterad: 2018-07-25 08:59