Språkväskor och lästips

Språkväskorna är framtagna för att föräldrar ska få konkreta tips kring hur de kan leka och arbeta med språket tillsammans med sitt barn. Väskorna har olika inriktning och är utformade för att hjälpa och stimulera barn i sin tal- och språkutveckling.

Fråga på biblioteket

Om ni inte kan/vill låna en språkväska går det även att låna böcker själv som hjälper ditt barns kommunikationsutveckling. På många bibliotek finns något som kallas för Äppelhyllan. På Äppelhyllan finns böcker för och om barn som har en funktionsnedsättning. Fråga en bibliotekarie för att få hjälp att hitta böcker som kan passa ditt barn.