Hur gör jag när jag läser med mitt barn?

Läsa tillsammans

Att läsa sagor tillsammans med sitt barn är ett härligt sätt att vara nära varandra och att få tillfälle till goda samtal. Böcker, berättande och läsning stimulerar barns språkutveckling. Genom läsning kan barnet lära sig viktiga begrepp som färger och storlek. Det tränar barnets fantasi, kreativitet och uppmärksamhet och ger många möjligheter att lära sig nya ord.

  Välj lagom svåra böcker

Välj en bok som är lagom svår, det vill säga, anpassad till barnets språkliga nivå. Prata med personalen i bokhandeln, eller barnbibliotekarien,

  •   Förbered dig

Det är bra om du har möjlighet att själv titta igenom boken först, innan du läser den för barnet. Då vet du om du tycker att den verkar trevlig och lämplig för barnet.

  •   ”Pratläs” böcker

Pratläs boken. Om du läser en del och berättar en del med bilderna som stöd, är det lättare att anpassa svårighetsgraden på boken till ditt barn.

  •   Överdriv gärna

Var inte rädd för att ”spela teater” när du läser. Överdriv betoningen, gör pauser speciellt före överraskningseffekter och härma saker i texten. Lek med rösten, gör rösten pipig eller använd basröst, för att illustrera olika figurer. Allt detta gör läsningen roligare och mer spännande.

  •   Gör pauser ibland

Lämna ibland pauser i din läsning. Då får barnet tillfälle att kommentera och fråga om saker som man undrar över.

  •  Kommentera bilderna

Kommentera själv bilderna medan du läser. På så vis knyter du an till texten och fördjupar barnets intresse och förståelse.

  •   Berätta tillsammans

När ni läst samma bok några gånger kan ni tillsammans försöka komma ihåg vad den handlade om, till exempel genom att ni hjälps åt att berätta till bilderna.

  •  Gör läsningen till en rutin

Försök att hitta en lässtund varje dag. Försök att ha det lugnt och rofyllt runt omkring er. Låt då boken och sagostunden vara huvudsaken och låt inte annat avbryta.