Språkväskor

språkväska

Språkväskorna är ett samarbete mellan logopedmottagningen och biblioteket på SÄS och innehåller spel, lekmaterial, böcker och tips på lekar. Det finns också information om hur man använder materialet, samt förslag på passande hemsidor och boktips. Väskorna finns tillgängliga för barn som träffat logoped i Borås. Det finns väskor med fyra olika teman.

Språkväska för tidig språkstimulans

Väskan är för de mindre barnen, 2-3 år, som ännu inte har kommit igång med språket. Väskan innehåller böcker, CD-skiva, leksaksdjur och tips på hur materialet kan användas för att väcka språklust hos barnet, i samspel med föräldrar. Väskan fokuserar på att lyssna efter, identifiera och härma ljud, bland annat djurläten.

Språkväska tecken

Väskan används som en introduktion kring tecken som stöd för yngre barn. Väskan innehåller bland annat böckerna om Babblarna, lottospel samt tips på hur man som familj kommer igång med teckenanvändning.

Språkväskor för uttalsträning

Det finns två olika väskor för uttalsträning. Med ena väskan tränas ljuden /k/ och /t/ och i den andra ligger fokus på ljuden /s/ och /f/. I väskorna finns lekmaterial och tips för träning av ljud. Fokus ligger på att i första hand kunna lyssna och höra skillnad mellan ljuden för att därefter försöka kunna säga det svåra ljudet.

Språkväska språklust

I den här språkväskan finns material som syftar till att stimulera barnets meningsbyggnad, ordförråd och språkförståelse.