Om att lära sig f-ljudet

Om barnet inte själv lärt in f-ljudet vid fyra-fem års ålder kan man börja göra barnet mer uppmärksam på f-ljudet och öva med bilder som innehåller detta språkljud för att hjälpa till med inlärningen.

Det är vanligt att barn ersätter "f" med "s" eller "t". I följande övningar väljer du det av dessa ljud som just ditt barn ersätter f-ljudet med.

Att hitta f-ljudet

F-ljudet är ett långt blåsljud som görs genom att man försiktigt biter på underläppen och blåser.

S-ljudet görs genom att man mjukt biter ihop tänderna, ler och blåser. Tungspetsen ska vara bakom tänderna.

T-ljudet görs långt fram i munnen genom att tungspetsen sätts bakom framtänderna i överkäken.

Titta i spegeln tillsammans med barnet så kan ni lättare se hur ni ska göra.

Att lära sig ett nytt ljud sker i två steg

1. Att lära sig lyssna efter och känna igen ljudet.
2. Att lära sig att själv säga ljudet.

Omformulera eller förtydliga barnets ord eller meningar. Om barnet till exempel säger ”jag är syra” säger du: ”ja, du är fyra år”, med extra betoning på "f". Rätta inte barnet - det kan leda till osäkerhet hos barnet.

Praxisalfabetet

Varje språkljud i svenskan (obs! inte varje bokstav) har en bild i Praxisalfabetet som ska föreställa det språkljud man ska göra. Syftet med praxisbilderna är att göra barnen medvetna om att orden består av olika ljud.

Praxisbilderna ger barnet både en bild, ett ljud och själva bokstaven. Bilderna är ett verktyg som gör att föräldrar och barn tillsammans kan prata om hur olika ljud i språket låter.

Genom att beskriva ljuden i språket konkret med bildstöd får barnet lättare att lyssna efter till exempel raketljudet som låter ”ffff”.

Övning 1 - att lyssna efter och känna igen f-ljudet

Bilder använda med tillstånd av Studentlitteratur.