Övning 4 - att säga f-ljudet i ord

Nu är det dags att börja leka med ord som innehåller f-ljudet! Skriv ut bilder med f-ljud i två exemplar och klipp isär. Berätta för barnet vad bilderna föreställer.

Bilder med f-ljud (pdf)

Peka på en av bilderna och be barnet att säga vad bilden föreställer. Om barnet inte uttalar f-ljudet i orden på ett riktigt sätt kan du visa på raketbilden och påminna om f-ljudet.

Ta nu fram alla bilder som börjar på ”f” (två av varje bild) och gör någon av nedanstående övningar. Kräv inte alltid att barnet ska säga de svåra orden. När det är barnets tur kan ni ibland säga ordet tillsammans.

Memory

”Kom-ihåg-spel”. Här behövs också två av varje bild. Klistra gärna upp bilderna på färgat papper, eller lite tjockare papper, så att det inte syns igenom. Lägg alla bilderna upp och ned. Turas om att vända två kort för att se om de är lika. Samla på par.

Kims lek

”Kom-ihåg-lek”. Lägg 3-5 bilder framför er och be barnet blunda. Plocka bort en bild och be barnet tala om vilken bild som är borta. Turas om.

Fiska bilder

Fäst ett snöre på en pinne och sätt fast en klädnypa i snöret. Låt barnet fiska bilder bakom en skärm. Om det är för ”svåra fiskar” kan man behöva slänga tillbaka dom i dammen för att pröva igen.

Gissa bilden

Lägg bilder i en påse. Ta upp en bild och beskriv den. Be barnet gissa vilken bild du har fått. Turas om att beskriva bilder och gissa.

Snurra flaskan

Lägg bilderna i en cirkel på golvet. Turas om att snurra en flaska och benämn den bild som flaska pekar på.

Loppan

Lägg ut bilder på bordet och knäpp iväg en knapp. Benämn den bild som knappen hamnar på.