Barn 1-2 år

Jollret förändras och de långa jollerkedjorna förkortas och blir mer ordlika. Ljudkombinationer som betyder något, som ”mamma” och ”pappa”, beröms mer i samspelet med de vuxna och barnen använder sig då gärna av dessa ord igen. De första orden är ofta namn, intressanta föremål eller handlingar, till exempel "kisse", "lampa" eller "bada". Ofta används ljudhärmande ord; ko blir "mu" och får blir "bää".

Efter att ha fått ett ordförråd på cirka 20-30 ord kan barnen gå in i ordsamlarstadiet. Detta kan verka som en tyst och händelselös period, men det är det inte - barnen går nu omkring och samlar på sig ord för fullt. Mot slutet av det andra levnadsåret kan detta följas av en ordexplosion när barnet helt plötsligt lär sig hundratals ord på kort tid. Barnen får också ett ökat intresse för att härma ord och uttryck som omgivningen säger.

I denna ålder uttrycker sig barnen ofta i ettordsmeningar, där ett ord får symbolisera en hel mening, till exempel "nanne" (där är nallen/jag vill ha nallen). Barnen förstår fler ord än vad de kan uttrycka och kan även förstå enkla instruktioner. 

Rådfråga din BHV-sjuksköterska om du tycker att ditt barn:

  • alltid är tillbakadragen och tyst
  • inte försöker kommunicera med ord och gester
  • verkar sakna förståelse för enkla instruktioner