Barn 2-3 år

Barnens ordförråd fortsätter att utvecklas allt mer och en starkare vilja till att ta kontakt, prata och att göra sig förstådd växer fram. Barnen börjar nu utveckla sin förmåga att kombinera orden för att kunna uttrycka mer.

Kring två års ålder börjar de flesta barn att använda enkla tvåordsmeningar, som "dä nanne" (där är nallen). Kring tre års ålder har de flesta barn börjat använda sig av treordsmeningar, som "hä nanne sitta" (här ska nallen sitta).

Genom att kombinera orden börjar barnen kunna använda enkla frågor - ”ä dä?” (vad är det?), påståenden - ”toj” (en stor boll), beskrivningar - ”titta bi” (titta där är en bil) och inte-meningar -  ”nä hova” (jag vill inte sova).

I talet saknas fortfarande många ljud och barn i denna ålder har oftast en hel del uttalsfel. I de flesta fall löser sig detta spontant vid 4-5 års ålder. Det är stor skillnad mellan olika barn.

Rådfråga din BHV-sjuksköterska om du tycker att ditt barn:

  • alltid är tillbakadragen och tyst
  • inte försöker kommunicera med ord
  • verkar sakna förståelse för enkla instruktioner
  • inte börjat använda tvåordsmeningar
  • stammar