Barn 5-6 år

Barnens språk är nu ofta helt utvecklat vad gäller grammatik och ljudsystem. Vissa små uttalsfel och grammatiska förväxlingar kan finnas. I den här åldern börjar många barn utveckla ett intresse för rim, ramsor och bokstäver.

Rådfråga din BHV-sjuksköterska om du tycker att ditt barn:

  • ofta använder korta eller felaktiga meningar
  • är svårförståelig för personer utanför familjen
  • har svårt att förstå instruktioner
  • har svårt att samspela med jämnåriga barn
  • stammar

 

 


Senast uppdaterad: 2018-07-03 11:14