Övning 2 - att lära sig säga r-ljudet när R blir J

Peka på en av bilderna (humlan eller jojjon) och fråga barnet ”hur bilden låter”. Upprepa detta flera gånger. Om barnet t ex säger ”j” för båda bilderna kan ni ta spegeln till hjälp för att titta på hur olika det ser ut när man gör de båda ljuden.