Övning 1 - att lyssna efter och känna igen r-ljudet när R blir L

Skriv ut praxisbilderna för R och L.

R och L (pdf)

Titta på bilderna med humlan och barnen som sjunger. Dessa två bilder symboliserar både ett språkljud och en rörelse. Detta underlättar för barnet att komma ihåg hur ljudet låter. Det är viktigt att ni övar på bokstavens ljud och inte bokstavens namn. R-ljudet är ett mjukt, surrande ”rrrrr” och inte ett ”ärr” och l-ljudet låter som ett utdraget ”llll” och inte ett ”ell”. R-ljudet görs lite "studsigare" och lättare än L-ljudet som görs med ett jämnare tryck bakom tänderna.

Berätta för barnet att varje bild låter som ett visst ljud: ”humlan låter rrrr” - samtidigt som du rör pekfingret i cirklar som en flygande humla. ”Barnen som sjunger låter ”llll” samtidigt som du rör fingret från vänster till höger som en dirigent. Kanske behöver du visa detta flera gånger. 

Nästa steg är att du tydligt säger ett av dessa ljud och ber barnet peka på den bild som hör samman med ljudet. Gör detta flera gånger. Uppmuntra barnet att lyssna igen och peka, om det är svårt.

Vissa barn kan behöva träna en hel del på att lyssna, tolka och identifiera dessa språkljud och det kan vara bra att variera lekarna för detta så att barnets intresse hålls kvar. Man kan till exempel använda en handdocka som får hjälpa till att lyssna – ibland kanske handdockan pekar på fel bild och då får barnet gå in och hjälpa dockan och visa på rätt bild.

Det är viktigt att barnet kan lyssna och säkert peka ut rätt bild när du säger ”r” och ”l” innan ni fortsätter med nästa lek.

Övning 2 - att lära sig säga r-ljudet