Övning 3 - att säga s-ljudet tillsammans med vokal

När ditt barn kan säga s-ljudet själv är han eller hon redo att sätta samman s-ljudet med en vokal som A eller O. Visa och förklara för barnet att fisken har en rund mun som låter ”ooo” och krokodilen gapar och säger ”aaa”. Använd bilden av ormen tillsammans med de nya bilderna.


Lägg bilderna av ormen och krokodilen på bordet. Peka först på ormen och sedan på krokodilen och säg samtidigt ”s…(paus)…a”. Be barnet att peka och säga på samma sätt.

                                               
                   
Flytta sedan bilderna lite närmare varandra. Peka på varje bild och säg ljuden igen - denna gång med en kortare paus emellan de två språkljuden; ”s - a”. Be barnet göra likadant. Flytta nu bilderna närmare varandra och gör pausen mellan språkljuden ännu kortare tills bilderna ligger helt intill varandra.

Bilderna på bordet bör nu ligga så här:

Peka på ormen och dra sedan fingret i en rörelse från ormen till krokodilen och säg ”sa”. Be barnet göra likadant. Om barnet fortfarande gör en paus mellan ljuden kan du flytta isär bilderna lite och säga ”nu lät det såhär s...a, pröva att göra det så här i stället” - och sätt samman bilderna igen och säg ett snabbt men tydligt ”sa”.

Gör på samma sätt med ormen och fisken (”so”). Ni kan även prova att byta plats på ljuden och säga ”as” och ”os”. För en del barn är detta lättare.

När barnet med lätthet kan säga "sa" och "so" kan ni fortsätta med nästa övning.

Övning 4 - att säga s-ljudet i ord