Öva benämning

Lek med djur

Lägg leksaksdjur i en påse, t ex ko, gris, katt, hund och får. Ta upp djuren ett efter ett samtidigt som du talar om vad det är. Gör det intressant för barnet genom att till exempel säga ”hej ko!”, ”hej gris!” och ”hej katt!” samtidigt som du lyfter fram sakerna.

Uppmuntra ditt barn att benämna djuren när ni leker. Ge mycket beröm för varje försök barnet gör! Att säga ”voff voff”, ”vovve” eller använda ett tecken är lika bra som att kunna säga ordet ”hund”.

Kims lek

Lägg tre av djuren från påsen framför er. Benämn djuren och hur de låter. Be barnet blunda. Plocka bort ett djur och låt barnet försöka gissa vilket som är borta. Hjälp till om det är svårt genom att ge ledtrådar i form av tecken/gester eller genom att härma hur djuret som är borta låter. Turas om i leken.

Trolleri-lek

Trolla fram djur från påsen genom att säga ”simsalabim nu trollar jag fram en…ko!”. Ta ibland upp fel djur och säg ”nämen, detta var ju ingen ko det var ju en…”. Pausa och ge barnet tid att försöka säga vilket djur som trollats fram.

När ni har lekt färdigt plockar ni ner djuren i påsen igen och säger ”hej då ko!”, ”hej då gris!” och ”hej då katt!”.

Sång

Ta upp ett djur och benämn. Sjung sånger som innehåller ordet. Tips på sånger och ramsor: ”Lille katt”, ”Grisen gal i granens topp”, ”Bä bä vita lamm”, ”Mamma Mu”, ”Imse vimse spindel”.

Lyssnalek

Ta upp ett djur hemligt ur påsen, så att barnet inte ser. Härma hur djuret låter och se om barnet kan gissa vilket djur du har. Turas om.