Öva begrepp

Du kan hjälpa ditt barn att lära sig ord när ni leker enkla lekar tillsammans.

Mer

Använd klossar, legobitar eller ett pussel och hjälp ditt barn att bygga ett torn eller lägga pusslet. Börja genom att ge barnet en kloss, legobit eller pusselbit åt gången. Säg ”Vill du ha mer?” varje gång innan du ger barnet en kloss eller en bit. När ni sedan fortsätter leken kan du ibland vänta och ge barnet lite tid att själv kanske säga ”mer” innan han eller hon får nästa kloss eller bit.

Många andra lekar som ditt barn tycker om kan användas på liknande sätt, till exempel att bli gungad - ”vill du gunga mer?” - eller att blåsa såpbubblor - ”vill du blåsa mer?”

Borta            

Låt barnet leka med en leksak en stund. Göm sedan leksaken samtidigt som du säger ”borta!”. De flesta små barn tycker denna lek är roligast om man genast letar fram leksaken igen. Gör på samma sätt många gånger, gärna med andra leksaker också.

När barnet verkar förstå leken kan du gömma leksaken och vänta på att barnet självt säger ”borta”. Om barnet inte säger något kan du uppmuntra till svar genom att fråga ”Vad hände?”….”borta?”. Ge barnet gott om tid att försöka ljuda - alla svar är bra!

Du kan förstås också använda många vardagliga situationer för att visa och lära barnet ordet ”borta”. Du kan säga ”borta!” när ni till exempel sitter vid matbordet och har ätit färdigt (maten är borta), när barnet lagt ner en kloss i en låda så att ni inte ser den eller när ni tittar efter en bil som försvunnit runt hörnet.

Upp och ner       

Varje gång du lyfter upp barnet eller när han/hon sträcker upp sina armar för att bli buren kan du säga ”upp!”. Efter ett tag kan du vänta lite innan du lyfter upp barnet för att ge honom/henne tid att själv försöka ljuda eller säga ordet. På samma sätt kan du säga ”ner!” när barnet är på väg att krypa ner från ditt knä.

Detta kommer att uppmuntra barnet att själv ljuda eller säga ”ner!” i stället för att bara åla sig ner.

Bygglekar där ditt barn kan bygga upp torn och sedan rasa dem är också bra övning. Använd orden ”upp” och ”ner” många gånger under leken. Du stimulerar då ditt barn att själv använda orden och säga om han/hon bygger ”upp” eller rasar ”ner”.

Att gunga, klättra upp och åka ner på rutschkanor är andra bra aktiviteter för att locka och stimulera fram dessa ord.