Flerspråkighet

Många barn i världen är flerspråkiga och växer upp med två eller flera språk i sin omgivning. En del barn växer upp med flera språk redan från födseln medan andra möter ett nytt språk lite senare. För de flesta barn fungerar det fint att använda sig av flera språk och att lära sig nya.

Hur lång tid tar det att lära sig ett nytt språk?

Hur fort man lär sig ett nytt språk kan variera beroende på hur mycket man har kommit i kontakt med det nya språket och på hur gammal man är när man möter det. Ett flerspråkigt barn som är 4-6 år gammalt och regelbundet har kommit i kontakt med det svenska språket under två års tid ska kunna tala i meningar med korrekt ordföljd.

Myt mot fakta, om flerspråkig språkutveckling

Flerspråkighet och språkstörning

En språkstörning innebär att språket inte utvecklas som förväntat. Om ett flerspråkigt barn har en språkstörning finns svårigheter i barnets alla språk. Det kan dock finnas en skillnad mellan språken där ett språk är starkare. En språkstörning är medfödd vilket innebär att det inte är flerspråkigheten i sig som orsakar språkstörningen.

Hur kan jag hjälpa barnet?

Vi rekommenderar att du pratar med ditt barn på det språk som du själv känner dig mest bekväm att prata. Du pratar då mer nyanserat och kan ge barnet en god språklig stimulans. Det är viktigt att barnet får möjlighet att möta alla sina språk regelbundet i vardagen.

Läs tillsammans - broschyr från Region Jönköpings län (finns på flera språk)

Är du orolig för ditt barns språkutveckling kan en logoped utreda om barnet har en språkstörning. Hos logopeden bedöms ditt barns språk och det innebär att ni kan få komma till mottagningen vid flera tillfällen. Ofta hjälper en tolk till vid bedömningen.

Rådfråga din BHV-sjuksköterska om:

  • Du känner oro för ditt barns tal- och språkutveckling
  • Barnet har gått på förskola minst två år men inte lärt sig svenska som förväntat
  • Barnet har svårt att förstå instruktioner
  • Barnet har svårt att samspela med jämnåriga barn
  • Barnet ofta använder korta eller felaktiga meningar
  • Det är svårt för personer i familjen att förstå barnet