Fryssnitt och ofixerat vävnadsmaterial

Fryssnitt görs på ofixerad vävnad, som insänds under pågående operation, där svaret är avgörande för operationens fortsatta utformning.

Var god se även "Specifika provtagningsanvisningar för respektive provtyp".

Fryssnitt föranmäls till laboratoriet tfn 033 - 616 18 95. Uppgift om patientens personnummer (tio siffror) och namn lämnas samtidigt. Provet lämnas direkt till personal på laboratoriet. Markera på remissen i rutan för "Fryssnitt" och ange telefonnummer till mottagare av svar. Uppgifter om sjukhistoria, operationsfynd och frågeställning är viktiga för snabb handläggning.

Svar lämnas direkt till opererande läkare via telefon inom cirka 15-20 minuter per insänd vävnadsbit räknat från provets ankomst till patologlaboratoriet.  Det avgivna svaret skickas även skriftligt.

Ofixerat vävnadsmaterial föranmäls till laboratoriet tfn 033 - 616 18 95. Uppgift om patientens personnummer (tio siffror) och namn lämnas samtidigt. Provet lämnas direkt till personal på laboratoriet. Från Alingsås lasarett och Skene sjukhus insänds ofixerad vävnad med taxi. Provet hålls nerkylt med is och bör nå laboratoriet inom en timme.

Vävnad som inte ska fixeras är:
Lymfkörtel vid lymfomutredning
Receptor bestämning - bröst