Fixering

Patologi

Allmänt gäller att preparatet ska läggas direkt i fixeringslösningen ”4% fosfatbuffrad formaldehyd”. Mängden fixeringslösning bör motsvara 20 gånger provets volym.

Mycket viktigt att små vävnadsprover (tex nålbiopsier) omedelbart kommer ned i fixeringsvätskan, tänk på vilken sorts ”papper” de läggs på så att de inte torkar ut.

Undantag från fixering i 4% fosfatbuffrad formaldehyd är:

  • prov till fryssnitt
  • receptoranalysbestämning av brösttumör
  • lymfkörtel vid lymfomutredning
  • (muskelbiopsi vid frågeställning myopati - analyseras i Göteborg) 
  • (testisbiopsi för fertilitetsutredning - analyseras i Göteborg) 
  • Placenta - analyseras i Göteborg
  • Amyloiddiagnostik - analyseras i Uppsala
  • Immunoflouroscensundersökning

Cytologi

Se respektive provtyp i provtagningsanvisningar för cytologi.