Kvinna och barn

En vuxen person sitter intill en sjukhussäng. I sängen ligger ett barn.

Verksamhetsområdet kvinna och barn bedriver akut och planerad vård. Verksamheten tillhandahåller specialistsjukvård för barn, ungdomar och kvinnor.

Uppdrag och arbetssätt

Hos oss arbetar team om läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, psykologer, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och lekterapeuter.

Patienter hos oss är delaktiga i sin egen hälsa och vård utifrån egna individuella behov och resurser tillsammans med närstående och medarbetare.


Arbeta hos oss

Trygghet tillsammans

Att arbeta inom verksamhetsområde kvinna-barn innebär ett omväxlande arbete med goda möjligheter till utveckling. Vi använder vår kliniska kompetens för att skapa trygghet och självständighet tillsammans med patienten och dess närstående. Forskning och utbildning är en tydlig del av verksamheten.

Inom kvinnosjukvården är vårt huvuduppdrag öppen- och slutenvårdsgynekologi samt obstetrik (förlossning och BB-vård) och inom barnsjukvården har vi hela spektrumet inom barnmedicin inklusive neonatologi.

Patienter 

Vården är till för att möta kvinnor och barns behov av specialiserad vård.

Hos oss arbetar

Hos oss arbetar administrativ personal, medicinska sekreterare, första- och andralinjens chefer, undersköterskor, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, barnmorskor, psykologer, lärare, dietister, fysioterapeuter, logopeder, lekterapeuter, kuratorer, läkare och uroterapeuter. 

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Karolina Andersson

verksamhetschef