Akutsjukvård

Ambulanssjuksköterska står i en ambulanshall. En ambulans i bakgrunden.

I verksamhetsområdet ingår en akutmottagning i Borås samt ambulanssjukvård i kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Uppdrag och arbetssätt

Våra primära uppdrag är

 • Akut prehospital bedömning, vård, hänvisning och transport
 • Akutmottagning: Bedömning, stabilisering och initial behandling samt remittering av patienterna till övriga sjukvården
 • Kris- och katastrofmedicin

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården är avancerad mobil akutsjukvård och blir allt viktigare i modern akutsjukvård. Många av de medicinska åtgärderna genomförs innan patienten når sjukhuset.

Det betyder att vi bedömer och behandlar patienten i hemmet, på skadeplatsen och under transport till vårdinrättning. Vi utför även överflyttningar av patienter mellan olika vårdinrättningar, både inom och utom länet.

Ambulanssjukvården samverkar ofta med andra myndigheter, till exempel med polisen och räddningstjänsten, kommunal hälso- och sjukvård och primärvården. Vi arbetar även mot de flesta verksamhetsområdena inom sjukvården.

Ambulanssjukvården på SÄS är en del av Västra Götalandsregionen där vi har ett gränsöverskridande samarbete. Det innebär att alla resurser kan dirigeras gränslöst i hela regionen för att utföra ambulanssjukhusvård till regionens alla invånare och besökare.

Akutmottagning

Akutmottagningen ingår i verksamhetsområde akutsjukvård och handlägger patienter med skador och allvarliga sjukdomstillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Det kan till exempel vara svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar.

Akutmottagningen har öppet dygnet runt och tar årligen emot närmare 50 000 patienter. Hos oss arbetar cirka 120 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Arbetssätt på akutmottagningen

Vi arbetar i multiprofessionella team som varje arbetspass möter och bedömer patienternas behov av vård, prioriterar och behandlar. Det innebär att den som är svårast sjuk får vård först. Det går därför inte att säga på förhand hur länge just du kommer att få vänta. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka patienter som måste tas om hand omedelbart och då kan din väntetid förlängas. Patienter med livshotande sjukdomar och skador tas alltid om hand först.

Vi har en ledningssjuksköterskefunktion som leder och fördelar arbetet.

Den vårdadministrativa enheten servar med patientdokumentation dygnet runt, vilket ger en hög patientsäkerhet.

Mobilt akutläkarteam

På akutmottagningen finns också ett mobilt akutläkarteam. Det är ett team med läkare och sjuksköterska som efter bedömning av legitimerad vårdpersonal kan komma hem till patienten för att i hemmet undersöka och påbörja behandling. Målet är att patienten ska kunna stanna kvar i hemmet och inte behöva transporteras till akutmottagningen. Teamets främsta målgrupp är de multisjuka (ofta äldre) patienterna som kan ha svårt att ta sig till akutmottagningen.

Förändrings- och förbättringsarbete

Det pågår förändrings- och förbättringsarbete med införande av moderniserade arbetssätt för att patienter ska få vård på rätt vårdnivå.
Vi arbetar för att bli helt självförsörjda med akutsjukvårdsspecialiserade läkare.


Arbeta hos oss

Du som tycker om snabba växlingar i arbetstempo, stor variation i arbetet, att arbeta tillsammans i team och vill utvecklas i din yrkesroll kommer att trivas hos oss.

På en akutmottagning eller inom ambulansen vet du aldrig vad som väntar dig under arbetsdagen. Det kan variera snabbt från lugnt till fullt pådrag.

Vi är en aktiv och kreativ organisation och vi eftersträvar en arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig trygga, uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vidareutveckling av vården efter ny och evidensbaserad kunskap.

Mötet med patienten är det viktigaste för oss. Som medarbetare vill vi att du har god social förmåga, visar yrkesskicklighet och är en god teamarbetare samt har ett stort intresse för att arbeta med människor.

Hos oss får du lov att vara ”ny på jobbet”. Vi jobbar med mentorsprogram och du får alltid en personligt anpassad introduktion som sker tillsammans med erfarna kollegor.

Varmt välkommen att söka arbete hos oss!

De här yrkena finns hos oss

På akutmottagningen jobbar cirka 120 medarbetare och inom ambulanssjukvården 120 medarbetare.

Här finns:

 • Ambulanssjukvårdare
 • Läkare, varav flertalet är ST eller specialister inom akutsjukvård
 • Sjuksköterskor, många med vidareutbildning inom till exempel ambulans, akutvård, barnmorska, anestesi, intensivvård mm)
 • Undersköterskor
 • Utvecklingscontrollers
 • Vårdadministrativ personal
 • Verksamhetschef
 • Vårdenhetschefer

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Katarina Zamac

Verksamhetschef