Hud, infektion, vårdhotell och ögon

en person håller upp ett medicintekniskt instrument i luften.

Verksamhetsområdet består av enheterna hud-/könssjukdomar (STD), infektion, SÄS vårdhotell och ögon. Utöver SÄS Borås och SÄS Skene ingår även en mottagning i Alingsås.

Uppdrag och arbetssätt

Hud- och könssjukdomar (STD)

Specialistmottagningen erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av hud- och könssjukdomar. Här utförs förebyggande insatser, framförallt med avseende på hudcancer och könssjukdomar samt bedömning/behandling av t.ex. psoriasis, malignt melanom, eksem, bensår och könssjukdom. Hudbehandlingsenheter finns i Borås och Skene, främst inriktat på ljus- och badbehandling.

På enheten arbetare läkare, sjuksköterska, undersköterska, administrativ personal och kurator.

Infektion

Enheten har en vårdavdelning och en specialistmottagning för akut och planerad vård, inkluderande medicinsk vaccination och sprututbytesverksamhet. Avdelningen vårdar patienter med pneumoni, Covid-19, sepsis, endokardit, annan isoleringsvård och andra allvarliga infektioner. På avdelningen finns utbildningsenhet för sjuksköterskestudenter. Mottagningen omhändertar patienter med bl.a. hepatit, HIV, immunbrist, tuberkulos, multiresistenta bakterier och sår. Infektionsenheten bedriver konsultverksamhet mot andra kliniker på SÄS Borås, SÄS Skene och Alingsås lasarett, och har ett nära samarbete med Vårdhygien och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.

På enheten arbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska, administrativ personal och kurator.

Ögon

Specialistmottagningen erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av ögonsjukdomar. Mottagningsbesök kan äga rum i Borås eller Skene. På ögonmottagningen utförs både akut och planerad vård såsom glaukom, barnskelning och retinasjukdomar. På ögonoperation görs behandling mot katarakt och injektioner i ögat.

På enheten arbetare läkare, optiker, ortoptist, ögonsjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska, administrativ personal och kurator.

SÄS vårdhotell

Vårdhotellet är till för de patienter som i hög grad sköter sig själva, med viss hjälp av personalen. Här kan patienter bo både före och efter operation samt vid sjukdomstillstånd som endast kräver antibiotika och viss tillsyn. På enheten arbetare sjuksköterska och undersköterska. Även närstående till svårt sjuk patient som vårdas på SÄS är välkommen att bo på vårdhotellet. 


Arbeta hos oss

Inom verksamhetsområdet arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister, ögonsjuksköterskor samt administrativ personal och kuratorer. Hos oss möter du patienter i alla åldrar med hud-, köns-, infektions- eller ögonåkomma.

Totalt arbetar cirka 250 personer inom verksamhetsområdet, både med sluten- och öppenvård. Arbete på öppenvårdsmottagning sker dagtid och inom slutenvård dag, kväll, natt och helgtid.

Vi arbetar i team

Vi erbjuder ett roligt, varierande och engagerande arbete som präglas av professionalism. Våra enheter arbetar i team där alla yrkesprofessioner är delaktiga i att utveckla och erbjuda god vård, patientdelaktighet och hög patientsäkerhet. Flera av våra medarbetare driver processarbete eller forskning. Verksamhetsområdet har aktiv roll inom utbildningen av läkare och sjuksköterskor, med handledning och praktisk placering på enheterna.

Nya arbetssätt

Här testar vi ständigt nya arbetssätt och tekniker men är noga med att nya arbetssätt, digitala lösningar och tekniker ska öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön, och inte generera fler arbetsuppgifter eller ökad administration.

Tillsammans hjälps vi åt

Som nyanställd kanske du tänker "Hjälp - ska jag verkligen lära mig allt det här?" Och det kan du. Tillsammans hjälps vi åt så att du når dit. För att du ska känna dig trygg i din nya roll erbjuds du individuellt anpassad introduktion med kontinuerlig uppföljning. Är du nyexaminerad sjuksköterska deltar du i sjukhusets yrkesintroduktion, där du under ditt första år får växa in i din yrkesroll med klinisk träning parallellt med arbetet på din arbetsplats. Seniora sjuksköterskor finns på infektionsavdelningen. De är erfarna sjuksköterskor som erbjuder stöd och råd och skapar en trygg arbetsmiljö för den som är nyutexaminerad eller till den som nyligen bytt avdelning och kommit till oss.

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Eva-Marie Boman

Verksamhetschef