Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Leende kvinna i arbetskläder klicka fram vid en röntgenapparat.

Verksamhetsområdet bedriver service inom radiologi, nuklearmedicin, IT, medicinsk teknik, sjukvårdsapotek samt incheckning.

Uppdrag och arbetssätt

Radiologi

I Borås utförs de flesta förekommande undersökningar: konventionell röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetkameraundersökningar (MR), kärl- och hjärtundersökningar. Dessutom finns oralradiologi för avancerade undersökningar av tänder, käkleder, spottkörtlar och munhåla. Huvuddelen av verksamheten sker dagtid, men jourverksamhet finns under kvällar, nätter och helger.

I Skene utförs konventionell röntgen, datortomografi och ultraljud. I Ulricehamn utförs enbart  konventionell röntgen. All verksamhet bedrivs dagtid.

Nuklearmedicin

Utför undersökningar och behandlingar med hjälp av radioaktiva läkemedel. Vi servar hela Västra Götalandsregionen vad gäller vissa nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar.

Informationssystem IT (IS/IT)

Bedriver systemförvaltning av SÄS största sjukhusgemensamma datorsystem samt utgör ett stöd för förvaltning av verksamhetsspecifika system. Dessutom hålls utbildningar och support ges för användandet i systemen för vårdpersonal.

Medicinsk teknik (MIT)

Erbjuder kompletta tjänster för säker och optimerad användning av medicintekniska produkter (MTP). Fokus är att förenkla och förbättra kundernas vardag i arbetet med MTP samt att optimera tillgängligheten.

Sjukvårdsapoteket SÄS/VGR

Arbetar för en trygg läkemedelsförsörjningen för patienten, ger en säker hantering för medarbetare och ökad kompetens i den egna organisationen. Man ansvarar även för kvalitetsfrågor som rör läkemedel och säkerställer en kostnadseffektiv försörjning. Som första sjukhus i Sverige bedriver SÄS också slutenvårdsdos, en egen dosverksamhet för slutenvården där dospåsar färdigställs till inneliggande patienter.

Sterilcentralen

Utför rengöring/desinfektion, instrumentvård och sterilisering av medicintekniska produkter.


Arbeta hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Markus Håkansson

Verksamhetschef