Anestesi, operation och intensivvård

Två personer i en operationssal.

Inom verksamhetsområdet ges avancerad vård. Verksamheten är tekniktät.

Verksamhetsområdet ansvarar för operationer, intensivvård och endoskopiska undersökningar och behandlingar. Inom verksamhetsområdet finns även en smärtenhet.

Vården ges av personal specialiserad inom anestesi, operation, intensivvård och inom endoskopisk vård och behandling.

Varje år utförs drygt 10 000 operationer och 800 patienter får intensivvård.

Uppdrag och arbetssätt

Inom verksamhetsområde anestesi, operation, intensivvård arbetar anestesiläkare, ST-läkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, bemanningskoordinatorer och administrativa assistenter.

Operationsenheter

På våra operationsenheter genomförs akuta och planerade operationer, både dagkirurgiska och inom slutenvård inom områdena kirurgi, gynekologi, öron-näsa-hals, ögon, ortopedi, urologi och tand.

Endoskopienhet

På vår endoskopienhet utförs undersökningar av mag- och tarmkanalen, gastroskopi och koloskopi, med endoskop. Här arbetar även specialistläkare inom mag- och tarmsjukdomar och endoskopist (sjuksköterska som utför gastroskopier).

Intensivvårdsavdelning

Områdets intensivvårdsavdelning omhändertar patienter som hamnat i ett livshotande tillstånd. Patienterna behöver ständig övervakning och hjälp med de mest grundläggande kroppsliga funktioner.

Sterilteknik

Sterilteknik är en enhet på i verksamhetsområdet som utför rengöring/desinfektion, instrumentvård och sterilisering av medicintekniska produkter. Sterilteknik Borås tillhandahåller ett begränsat utbud av flergångs sterila instrument till SÄS Borås och vårdenheter inom närhälsan i Södra Älvsborg. På sterilteknik arbetar steriltekniker och undersköterskor.

Smärtteam

Inom verksamhetsområdet finns även ett smärtteam med specialistläkare, smärtsjuksköterskor och sekreterare. Teamet är specialiserat med begränsat vårdutbud och omhändertar huvudsakligen inskrivna patienters svåra smärttillstånd.


Arbeta hos oss

Inom verksamhetsområdet arbetar omkring 300 medarbetare som med engagemang jobbar tillsammans för att tillgodose patienters olika behov. Arbetet sker i en högteknologisk miljö med fokus på patientsäkerheten.

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Välkommen att kontakta SÄS rekryteringsteam.

E-post sas.rekryteringsteam@vgregion.se
Telefon 033 – 616 32 00

Mer information om hur det är att arbeta på SÄS och våra lediga tjänster


Håkan Joelsson

Verksamhetschef