Frågor och svar om ditt besök på akutmottagningen

  

Om akutmottagningen

Om akutmottagningens kärnuppdrag, vilka som arbetar på mottagningen, kontaktuppgifter till mottagningen och länkar till e-tjänster där du kan kontakta mottagningen i olika vårdärenden via 1177.se.

Akutmottagning, Borås

Hur går ett besök på akuten till?

När du kommer till akutmottagningen tar du en nummerlapp.

En av våra receptionister registrerar din ankomst. Samtidigt får du berätta om anledning till ditt besök för en sjuksköterska i receptionen.

Om sjuksköterskan bedömer att du inte är i behov av akut vård, kan du hänvisas till annan vårdnivå, som till exempel vårdcentral eller jourcentral.

Sjuksköterskan placerar dig i ett av våra team.

En undersköterska eller sjuksköterska hämtar dig i väntrummet. Vi kommer att kontrollera det vi kallar vitala parametrar, bland annat blodtryck och syresättning. Detta kallar vi triage. Ibland tar vi även prover och utför andra undersökningar som EKG.

En sjuksköterska gör en bedömning om du behöver träffa en läkare på akuten eller om du kan söka vård på annan vårdnivå, såsom vårdcentral eller jourcentral. Ibland kan du få råd om egenvård.

Om sjuksköterskan bedömer att du behöver träffa en läkare får du en prioritet. Dina symtom och värdena på dina vitala parametrar utgör grunden för vilken prioritet du får. Vissa symtom bedömer vi som allvarligare och om dina vitala parametrar är påverkade kommer du få en hög prioritet. Din prioritet indikerar i vilken turordning du ska få träffa en läkare.

En läkare kommer sedan att undersöka dig och kan även ordinera andra undersökningar, till exempel röntgen, om det behövs. Det kan bli väntetider när du väntar på provsvar och undersökningar.


Vad kostar ett besök på akuten?

Ett besök på akutmottagningen kostar 400 kronor oavsett om du träffar en sjuksköterska eller en läkare.

Har du fått en remiss till akutmottagningen kostar besöket ingenting, om du kommer inom 24 timmar, efter att remissen utfärdats.

För personer under 20 år och över 85 år är besöket avgiftsfritt.

Normalt skickas en faktura hem till dig men det finns även möjlighet att betala ditt besök med kort, direkt i receptionen.


Varför blir jag inte uppropad?

Patienter på akutmottagningen bedöms efter symtom. Vissa symtom är allvarligare än andra och dessa patienter får vård först.

Därför kan det vara så att en patient som kommer efter dig, tas om hand före.

Vi har olika läkare beroende på vad du söker för.

Belastningen på det medicinska teamet du hör till kan också avgöra om du får vänta eller inte.

Vi arbetar alltid för att du ska få en första bedömning så snabbt som möjligt.


Varför får jag vänta så länge?

Vi förstår att det kan upplevas frustrerande att vänta.

Tala med personalen så kan vi informera dig om vad du väntar på. Det kan till exempel vara väntan på läkare, provsvar, röntgen eller vårdplats.

Även om du kommer med ambulans eller har en remiss kan du behöva vänta.

Det är dina symtom och ditt mående som avgör vilken prioritet du får.


Vem får följa med mig in?

Vår grundprincip är att en medföljande får följa med. Om man är fler så turas man om. 

För att värna om en lugn vårdmiljö, säkerställa patientsäkerheten, hålla sekretessen och minska risken för smittspridning har personalen rätt att begränsa antalet medföljande till patienter på akutmottagningen.

Om du har vårdpersonal från boende eller en personlig assistent får dessa följa med dig under hela besöket.

Beroende på olika omständigheter kan våra besöksregler ändras med kort varsel.


Vad ska jag göra om jag börjar må sämre?

Om du börjar må sämre ska du säga till personalen. Sitter du i väntrummet, vänd dig till personen i receptionen.


Kan jag gå hem om jag inte orkar vänta?

Du har självklart alltid ett val att lämna akutmottagningen när du vill, men det sker på eget ansvar.

Säg till personalen om du önskar lämna så vi vet om att du inte finns kvar på akuten.


Hur får anhöriga vet att jag är på akuten?

Du kan ringa dina anhöriga själv eller så kan du få hjälp att kontakta dem.

Om du blir inskriven kan dina närstående ringa till sjukhusets växel 033-616 10 00 för att få veta rätt avdelning. För att få denna information måste dina anhöriga uppge ditt personnummer.


Får jag äta och dricka under tiden som jag väntar?

Vid vissa symptom vill vi att du ska vara fastande. Det är främst om du har ont i magen som vi inte vill att du ska äta innan en läkare har undersökt dig.

Fråga personalen om du får äta och dricka, samt meddela om du går iväg.


Ska jag lämna urinprov?

Vid vissa symptom vill vi att du ska lämna ett urinprov. Fråga personalen innan du går på toaletten.

 


Kan jag få smärt-lindring?

Om du har ont är det viktigt att du säger till vårdpersonal så vi kan hjälpa dig.


Kan jag få låna en telefon?

Har du ingen egen telefon kan du låna en för kortare samtal. Be personalen om hjälp.


Kan jag få hjälp med att ladda min telefon?

Vi har möjlighet att ladda mobiltelefoner i receptionen. Du får lämna in din telefon så märker vi upp den med ditt namn.


Jag ligger på ett rum, uppkopplad – vad betyder alla siffrorna på monitorn?

Siffrorna på monitorn visar det vi kallar för vitala parametrar. Det är blodtryck, syresättning och puls.

Vi kan även följa ditt hjärtrytm, alltså ditt EKG. Allt som syns på monitorn ser vi på en skärm på våra arbetsstationer. Vi har dig under uppsikt även om det kanske inte alltid känns så.

Behöver du gå på toaletten – ring på den röda knappen, så kopplar vi loss dig från monitorn. Om du inte har tillgång till larmknapp, be personal om hjälp.


Därför ställer vi frågor till dig som har varit med om en trafikolycka

Sjukvården samarbetar med Transportstyrelsen för att förbättra säkerheten för de som färdas i trafiken.

Du som har varit med om en trafikolycka kan hjälpa oss genom att svara på ett antal frågor.

Det gäller oavsett om du har ramlat på trottoaren, cyklat omkull eller krockat med bilen. Detta gäller även dig som har skadat dig ombord på, eller i anslutning till, en fritidsbåt.

Informationen är till för statistik, forskning och planering.


Tolkning

Du rätt att få tolk när du besöker mottagningar eller ligger inne på sjukhus.

Service på sjukhuset

Här hittar du information om den service som finns på sjukhuset som till exempel matställen, apotek, vårdhotell och vart du kan ladda din bil.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.