Ersättning för Covid-tester upphör

Från och med 2023 så ersätter staten inte längre regionerna för kostnader kopplade till covid-tester och smittspårning. Regionstyrelsen beslutade att ersätta verksamheterna inom Västra Götalandsregionen för dessa kostnader under de första månaderna 2023. Från 1 april 2023 så upphör denna ersättning. Det innebär att inremitterande verksamhet kommer att faktureras för PCR- och antigentester som analyseras från 1 april 2023.