Kundnöjdhetsenkät

Regional laboratoriemedicin har som målsättning att alltid ha nöjda remittenter och beställare samt medverka till likvärdig diagnostik och jämlik vård. Därför tar vi in synpunkter för att kunna utveckla och förbättra våra laboratoriemedicinska provsvar och tjänster.

Kundnöjdhetsenkäten riktar sig till dig som beställer analyser, använder analyslista, provtagningsanvisningar med mera. Alla svar är anonyma.

Tack för din medverkan och ditt engagemang!