Beslut har fattats av Regional laboratoriemedicin om ny storlek på labetiketten

För att läsa mer om de förändringar som sker med start den 6 april, klicka på länken!

2021-04-06 Labetikett