Rökning och snusning

Här hittar du information om hur din användning av tobak kan på verkan sin hälsa och hur du kan få behandling och stöd för att sluta röka och snusa.

All tobaksanvändning är riskabel för hälsan. Därför är tobaksstopp bland det viktigaste du kan göra för din hälsa.

Tobaksstopp inför en operation och under graviditet

Det är extra viktigt att du har ett tobaksstopp inför en operation och under graviditet. Om du vill sluta röka i samband med din operation finns det hjälp att få av SÄS rökavvänjningsstöd. Eftersom SÄS är ett rökfritt sjukhus så är det inte tillåtet att röka på sjukhusområdet.