Alkoholvanor

Här hittar du information om hur dina alkoholvanor kan på verkan sin hälsa och hur du kan få behandling och stöd vid alkoholproblem.

Det finns flera symtom och sjukdomar som kan bero på en för hög alkoholkonsumtion. Du kan därför få frågor rörande dina alkoholvanor för att vi ska kunna ge dig rätt vård och behandling.

Vid behov kan vi erbjuda dig rådgivning och hänvisning till stöd och hjälp. Du kan också kontakta din vårdcentral eller ta hjälp på egen hand.