Alkohol- och rökstopp inför operation

Med ett rök- och alkoholuppehåll i samband med operationen ökar dina förutsättningar för ett lyckat operationsresultat.

I samband med operation kan användning av tobak och alkohol medföra allvarliga komplikationer och längre rehabiliteringstid.

Halvera riskerna för att drabbas av komplikationer

Genom att sluta röka och dricka alkohol en tid före och en tid efter din operation kan du halvera riskerna för att drabbas av komplikationer, såsom sårinfektioner, försämrad sårläkning samt negativ påverkan på hjärta, lungor och kärl. 

Rökfri och alkoholfri före och efter operation 

Rökning - rekommendationer

  • Sluta röka så tidigt som möjligt. För ett bra resultat ska du sluta röka fyra veckor före operationen. Fortsätt vara rökfri minst fyra veckor efter operationen. Det räcker inte att enbart minska mängden tobak.
  • Även vid akut operation gäller fyra veckors rökfrihet direkt efter operationen för att minska komplikationer.

Alkohol - rekommendationer

  • En alkoholfri operation. Det innebär at du avstår helt från att dricka alkohol minst fyra veckor innan operationen och gärna en tid efter.
  • Även vid  akut operation finns vinster med att göra ett alkoholuppehåll en tid efter operation.   

Vill du ha hjälp att ändra dina vanor?

Vill du ha hjälp att ändra dina vanor ska du vända dig din behandlande läkare, vårdcentral, SÄS rökavvänjningsstöd, Hälsocoach online eller andra aktörer som erbjuder tjänster för ändrade levnadsvanor.

Hjälp att sluta röka - 1177.se 

Hjälp att sluta snusa - 1177.se

Hjälp mot alkoholproblem - 1177.se

Hälsocoach online