Vårdhygien

Vårdhygien bedriver undervisning och informerar, ger verksamhetsanpassade råd vid frågor av vårdhygienisk karaktär, deltar i förbättringsarbete genom hygien- och konsultronden, bistår med rådgivning kring desinfektion och sterilisering, ger råd vid bygg-, inköps- och upphandlingsärenden och övervakar bakteriologin samt resistensläget. Uppdraget innefattar specialistsjukvården, primärvården/regionhälsan och kommunal hälso- och sjukvård i Södra Älvsborg.

Vårdhygien

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 29 04

Anmälan till nyhetsbrev och Instagram