Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunal vård och omsorg Södra Älvsborg

Här finns information för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdrutinerna riktar sig till all vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg och ska följas för att minska smitta och vårdrelaterade infektioner.

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg

 

Hygienombudets roll och ansvar (pdf)

Anmäl hygienombud inom kommunal vård och omsorg via Vårdhygiens funktionsbrevlåda.

E-post sas.vardhygien@vgregion.se 

Sjuksköterska med särskilt hygienansvar utses av medicinskt ansvarig sköterska (MAS) eller motsvarande. Det är önskvärt att det utses en sjuksköterska per 200 anställda. Det bör dock alltid finnas minst två sjuksköterskor i varje kommun/kommundel.

Sjuksköterskans roll och ansvar

Det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse av vårdhygieniska frågor. Ansvaret bör därför vara personbundet. Alla sjuksköterskor med särskilt hygienansvar ska ha en grundläggande kunskap i vårdhygien. För att detta ska fungera är det viktigt att prioriterad tid avsätts för utbildning/information och arbete med hygienfrågor. Sjuksköterskan måste ha mandat från sin arbetsgivare.
 
Uppgift:

  • Att vara Vårdhygiens kontaktperson (förlängda arm) i sin kommun/kommundel.
  • Bilda nätverk inom kommunens vård och omsorg för att få en samsyn i vissa hygienfrågor.
  • Kunna driva vårdhygieniska frågor i sin kommun/kommundel.
  • Att svara för information och utbildning i vårdhygieniska frågor till övrig personal i sin kommun/kommundel.
  • Informera nyanställd personal om basala hygienrutiner och klädregler. 
  • Att delta i återträffar som Vårdhygien anordnar, 1-2 ggr/år.
  • Att regelbundet ha träffar med sina lokala hygienombud på varje enhet/avdelning, t ex 1-2 ggr/termin och att skapa möjlighet för vårdhygiens representant att träffa dessa 1 gång/kommun och år.
  • Vara uppdaterad om vilka lokala anvisningar och avsnitt i Vårdhandboken som kan vara till hjälp. 

Checklista

Checklista för hygien - kommun (pdf)

Vårdhygien erbjuder utbildningar för hygienombud och sjuksköterskor.

Grundutbildning för nya hygienombud del 1 och 2

Du som är ny i rollen som hygienombud inom primärvård, kommunal vård samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett är välkommen till digital utbildning under två eftermiddagar.
Datum: Del 1 tisdag 2021-03-23 och del 2  tisdag 2021-03-30 kl. 13:30 – 16:00
Plats: Skype

Hygienombudsträff – sjukhus

Du som hygienombud inom ovanstående område är välkommen till en digital hygienombudsträff.
Datum: tisdag 2021-04-20 kl. 13.30 - 16.00
Plats: Skype
Anmälan: Regionkalendern

Hygienombudsträff – primärvård

Du som hygienombud inom ovanstående område är välkommen till en digital hygienombudsträff.
Datum: onsdag 2021-04-21 kl. 13.30 - 16.00
Plats: Skype
Anmälan: Regionkalendern

Hygienombudsträff – kommun

Du som hygienombud inom ovanstående område är välkommen till en digital hygienombudsträff.
Datum: torsdag 2021-04-22 kl. 13.30 - 16.00
Plats: Skype
Anmälan: Regionkalendern

 

Senast uppdaterad: 2021-02-23 14:17