Informationsmaterial

Här hittar du information om vårdhygien, affischer, bildspel , filmer, lunchföreläsningar, skylt vid misstänkt smitta, instruktioner inför operation och mera.

Informationsmaterial

Rena händer rätt klädd - Svenska 

Rena händer rätt klädd - Engelska

Vårdhygieniskt årshjul

Råd vid inköp av spoldesinfektor i kommunal vård och omsorg

Råd vid inköp av diskdesinfektor i kommunal vård och omsorg

Affischer

Vårdhygieniska grundprinciper del 1 - Basala hygienrutiner och klädregler

Vårdhygieniska grundprinciper del 2 - Vårdhygieniska riskfaktorer för smittspridning

Vårdhygieniska grundprinciper del 3 - Städning, rengöring och punktdesinfektion

Vårdhygieniska grundprinciper del 4 - Grundläggande aseptik i vård och omsorg

Vårdhygieniska grundprinciper del 5 - Patientmedverkan vårdhygien

Affischer om handskar och förkläde

Affisch basala hygienrutiner

Skyddsutrustning hos vårdtagare med luftvägssymtom

Bildspel

Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel Basala hygienrutiner och klädregler

BHK, reflektionsfrågor och handlingsplan

Sant och falskt om basala hygienrutiner

Vinterkräksjuka

Bildmanus Vinterkräksjuka

Filmer

Film: Basal hygien i vård och omsorg (5 minuter)

 

Bakteriefilm

Grundläggande smittförebyggande åtgärder

Del 1 Grundläggande vårdhygien

Del 2 Basala hygienrutiner och klädregler

Del 3 Vårdhygieniska riskfaktorer för smittspridning

Del 4 Städning, rengöring, punktdesinfektion

Övrigt

Information från Folkhälsomyndigheten för personal i vård och omsorg.

"Rena händer räddar liv" - material från folkhälsomyndigheten

Information från Folkhälsomyndigheten för patienter

Så tvättar du händerna

Lunchföreläsningar

”Men du är ju alldeles prickig” - Patientflöden i primärvård

"Var har vi lagt julgranen?" - Förrådshantering

Vårdhygienisk egenkontroll - Är vi på banan

Är vi på banan? - Vårdhygienisk egenkontroll, film

Attjo prosit! - Luftvägssmitta

Skylt gällande misstänkt smitta - gäller främst primärvård

Person med misstänkt smittsam sjukdom går in i vårdens lokaler utan att först kontakta verksamhet.

Skylt går att beställa direkt från Regiontryckeriet regiontryckeriet.gbg@vgregion.se

Ange variant av skylt med beställningsnummer (VGRXXXX) och storlek ur listan nedan samt ditt personliga VGR-ID, ansvarsnummer, ev. beställar-ID samt I-nummer.

A4 och A3 trycks på ett styvt plastmaterial medan de större formaten 50x70 cm och 70x100 cm är affischer som lämpligtvis placeras i en trottoarpratare.

Klicka på länken för att se alla skyltar som går att beställa via regiontryckeriet Informationsmaterial