Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs till Vårdhygien.

Vad gäller om man har eksem på händerna?

Eksem och sår på händerna ökar risken för smittspridning – både till patienter och till den vårdpersonal som har skadad hud. 

Arbeta inte i patientnära vård med handeksem eller sår. Vid hudproblem på händerna kontakta din chef som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Ta gärna hjälp av Företagshälsovården. 


Får man arbeta i patientnära vård med sår på händerna?

Är såret litet, inte infekterat och så att du kan desinfektera händerna flödigt utan att det gör ont så kan du arbeta patientnära. 

Det är inte tillåtet att ha tejp, plåster eller förband på händer och underarmar. För att det ska vara möjligt att utföra sysslor med god handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material. 

Vid patientnära arbete, arbete i förråd, läkemedelsrum, desinfektionsrum och arbete i kök, ska du ha hel hud på händer och underarmar. Prata med din chef och fråga om du kan få andra arbetsuppgifter under tiden du har sår.  

Rena händer rätt klädd


Får man vara tatuerad på händer och underarmar?

Ja, så länge tatueringen är läkt är det inga problem ur ett vårdhygieniskt perspektiv.


När kan man börja jobba efter att man gjort en tatuering?

När tatueringen är läkt kan man arbeta patientnära. Hur lång tid det tar kan vara väldigt olika, beroende på tatueringens storlek, placering och individens läkningsprocess.


Vad gäller för hennamålning på händer och underarmar?

Ur ett vårdhygieniskt perspektiv behöver hennafärg inte vara ett problem så länge basala hygienrutiner följs.

Det kan finnas lokala beslut om förbud mot hennamålning. I stora mängder kan hennafärg göra det svårare att se eventuell smuts, Man kan behöva begränsa mängden hennafärg. 


Får jag använda stödskena om jag måste ha det av medicinska skäl?

Stödskena på arm eller hand får inte användas i patientnära vård. För att det ska vara möjligt att ha en god handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material. 

Rena händer rätt klädd


Varför får man inte använda smycken eller klocka i patientnära vård?

För att det ska vara möjligtt att ha en god handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material. Inga armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande är tillåtna.  

Rena händer rätt klädd


Vad gör man om man behöver ha en klocka på sig för att se sekundvisaren vid pulstagning eller räkna andningsfrekvens?

Du får inte ha klocka på handleden eller armen. Det ska finnas klocka med sekundvisare på vårdrum där det behövs. 


Varför får man inte använda nagellack?

För att det ska vara möjligt att genomföra korrekt handdesinfektion måste naglar, händer och underarmar vara fria från främmande material. Nagellack betraktas som konstgjort, främmande, material. Materialet utgör en risk för ansamling av smuts och mikroorganismer i de sprickor och flagor som uppstår. Därför är inte heller ofärgat nagellack tillåtet. 

Rena händer rätt klädd


Varför måste man sprita händerna innan man tar på sig handskar?

Om du inte spritar händerna innan du tar i handskpaketet och handskarna riskerar du att kontaminera, handskpaketet och handskarna. Eftersom handskarna inte är helt täta finns även risk för överföring av mikroorganismer från en oren hand. 

Viktigt med handskar


Får man sprita handskarna?

Nej, du får inte desinfektera handskarna eftersom materialet kan påverkas och handsken ger då inte samma skyddande effekt. Släng istället handskarna, desinfektera dina händer och ta nya handskar vid behov.  

Viktigt med handskar


Varför måste arbetsdräktens ärmar vara korta?

Arbetsdräkten vid patientnära vårdarbete ska vara kortärmad för att möjliggöra en korrekt handdesinfektion och minska risken för smittspridning via kläder. Långärmad arbetsdräkt, till exempel läkarrock eller kofta/jacka, får inte användas i samband med patientnära vårdarbete. Långa ärmar som kavlas upp kan glida ner. Det är därför inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar under arbetskläderna. 

Rena händer rätt klädd


Jag fryser på jobbet, vad kan jag göra?

Du kan ha kortärmad tröja under dina arbetskläder. En värmeväst eller kortärmad värmejacka kan också fungera. Du kan ha långärmade plagg som arbetsgivaren tillhandahåller vid administrativa arbetsuppgifter.


Får man vara barfota i skorna?

Ur vårdhygienisk synpunkt finns det inget krav på att bära strumpor i skorna. I vissa verksamheter till exempel på en operationsenhet kan det vara olämpligt att vara barfota. Lokala beslut om att använda strumpor i skor kan finnas. 


Får man ha privata tights/leggings under arbetsklänning?

Privata leggings, strumpbyxor eller knästrumpor kan användas under klänning i verksamheter där de inte riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor, patienter eller patientsäng. Om risk för detta finns används endast de kläder som arbetsgivaren tillhandahåller. 


Varför får man inte ha förkläde i korridoren?

Plastförklädet blir kontaminerat med smittämnen i samband med vårdmomentet. Om du går ut i korridoren för att hämta material riskerar du att kontaminera andra ytor i korridor, skåp och förråd. 

Här kan du använda förkläde i korridoren: 

  • när du går till sköljrummet med smutsigt gods som bäcken och tvättfat 
  • när patient rehabiliteras i korridor och direkt kroppskontakt är nödvändig 
  • vid transport av svårt sjuk patient som behöver vård under transport till annan enhet och då du i den situationen riskerar att ha direkt kroppskontakt med patient och säng. 

Britspapper, hur ställer ni på Vårdhygien er till det?

Britspapper har ingen funktion ur ett vårdhygieniskt perspektiv, det ger möjligen en viss komfort för patienten. Användandet av britspapper kan i stället riskera att britsen inte smittrenas mellan patienterna och varje gång pappret byts riskerar man att röra upp mikroorganismer i luften vilket utgör en risk för smittspridning.

Oavsett om bristpapper används eller inte så behöver smittrening ske mellan patienterna utifrån riskbedömning.