Studentanställning för framtidens sjuksköterskor

Sjuksköterska

Här kan du som studerar till sjuksköterska läsa om möjligheter att arbeta som studentanställd under terminstiderna.

Södra Älvsborgs Sjukhus erbjuder anställning för dig som studerar till sjuksköterska i form av en så kallad studentanställning. Vi erbjuder dig möjligheten till att erhålla praktisk erfarenhet samtidigt som du studerar. Studentanställning kan öka tryggheten och minska känslan av otillräcklighet när du är klar med din akademiska utbildning och ska ut i arbetslivet på riktigt.

En studentanställning innebär att du har haft möjlighet till att skaffa dig klinisk erfarenhet, erfarenhet i arbetssätt och rutiner på SÄS. Beroende på hur långt du har kommit i dina studier till sjuksköterska och vilken erfarenhet du har, finns det möjlighet att arbeta inom dessa yrken när du har en studentanställning:

  • Sjukvårdsbiträde
  • Assistent omvårdnad (tidigare undersköterska)
  • Sjuksköterskeassistent

De olika yrkesgrupperna är kopplade till olika terminer och vilket yrke du som sjuksköterskestudent erbjuds beror på vilken termin du går, men naturligtvis också beroende av tidigare erfarenhet och/eller gymnasial utbildning inom vård och omsorg.

  • Anställningsformen för studentanställning är en timavlönad anställning.
  • Anställningen är på max 25% under terminstiden. Samtidigt med en studentanställning fortsätter du dina akademiska studier på 100%.
  • En studentanställning kan endast löpa under terminerna, det vill säga att en studentanställning kan inte fortgå under sommaren.
  • Under sommaren erbjuder SÄS som arbetsgivare istället tidsbegränsade sommarvikariat för studenterna.

SÄS rekryterar till studentanställning en gång per termin. På våren brukar rekryteringsperioden starta i mars och på hösten brukar rekryteringsperioden starta i oktober.

Yvonne Persson

HR-specialist

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 24 05