Läkarstudent

Medarbetare i korridor

Du som är läkarstudent kan arbeta inom i hälso- och sjukvården och tandvården under studietiden. Du får jobba utifrån din kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Assistent omvårdnad (undersköterska)/
skötare/barnsköterska

För att vikariera som assistent omvårdnad (undersköterska)/
skötare/barnsköterska ska du ha genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska momenten, med minimum termin sex på läkarprogrammet, innan en anställning kan påbörjas. Det är viktigt att du har haft en längre sjukhuspraktik där du har omsatt dina teoretiska kunskaper i praktik.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Observera att undersköterska är en skyddad yrkestitel.

Medicinsk sekreterare/vårdadministrativ assistent/vårdadministrativ sekreterare

  • För att vikariera som kanslist/vårdadministrativ sekreterare ska du ha genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska momenten, med minimum termin fyra läkarprogrammet.
  • För att vikariera som medicinsk sekreterare/kanslist ska du ha genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska momenten, med minimum termin fem eller sex beroende på verksamhetens krav.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Läkarassistent

Läkarassistent är avsedd att vara en ren utbildningstjänst, och ska inte förväxlas med underläkarvikariat. Som läkarassistent får du inte utföra något självständigt läkararbete, utan allt sker under handledning.

Tjänstgöring som läkarassistent kan i praktiken redan påbörjas efter två till tre års studier. Läkarstuderande i Sverige eller annat EU-land har rätt att vikariera som underläkare om de har fullbordat studierna till och med termin nio, dock inte inom primärvården där det krävs godkänd läkarexamen. En läkarassistent kan aldrig bli förordnat som vikarierande underläkare.

Rekommendationer vid arbete som läkarassistent 

Underläkare – ej legitimerad

Har du genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska moment, med minimum termin nio på svensk eller nordisk läkarutbildning, har du möjlighet att vikariera som ej legitimerad underläkare i regionens verksamhet. Det är viktigt att du har genomfört och fått godkänt på huvudkursen inom det verksamhetsområde som du ska jobba i (exempel psykiatrikursen för att jobba inom psykiatrin).

Läkarstudenter får INTE anställas i primärvården före examen och arbetet som icke-legitimerad läkare ska ske under handledning.

Är du läkarstudent och studerar i andra länder inom EU/EES, behövs ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen, och det är bra att vara ute i god tid.

Observera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige i väntan på svensk legitimation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut om att icke-legitimerade vikarierande underläkare, inte får arbeta självständigt på akutmottagningar utan att det finns en ansvarig legitimerad läkare på plats.

Utlandsutbildade läkarstudenter

Läkarstudenter som läser i andra länder inom EU/EES behöver ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen, och det är bra att vara ute i god tid.

Observera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige i väntan på svensk legitimation. Det tar ett par månader innan det är klart med examen, utländsk primärlegitimation och svensk legitimation, och under den tiden krävs särskilda förordnanden.

Kontakta HR

Telefonnummer

Kontor: 033- 616 32 00