Läkarstudent

Medarbetare i korridor

Som läkarstudent kan du arbeta inom sjukvården under studietiden. Du får jobba utifrån din kompetens. Men du kan inte använda yrkestiteln. Inte heller kan du arbeta med uppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande..

Assistent omvårdnad (undersköterska)/
skötare/barnsköterska

För att få vikariera som assistent omvårdnad (undersköterska)/
skötare/barnsköterska behöver du genomfört och fått godkänt på teoretiska och praktiska moment i termin sex på läkarprogrammet. Du behöver också ha genomfört en längre sjukhuspraktik där du har omsatt dina teoretiska kunskaper. Notera att undersköterska är en skyddad yrkestitel.

Innan en anställning erbjuds görs alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav.

Medicinsk sekreterare/vårdadministrativ assistent/vårdadministrativ sekreterare

  • För att vikariera som kanslist eller vårdadministrativ sekreterare ska du ha genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska momenten, med minimum termin fyra läkarprogrammet.
  • För att vikariera som medicinsk sekreterare eller kanslist ska du ha genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska momenten, i termin fem eller sex beroende på verksamhetens krav.

Innan en anställning erbjuds görs alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav.

Läkarassistent

Läkarassistent är en utbildningstjänst. Som läkarassistent får du inte utföra något självständigt läkararbete, utan allt arbete sker under handledning.

Tjänstgöringen kan påbörjas efter två till tre års studier. Läkarstuderande i Sverige eller i annat EU-land kan vikariera som underläkare om de har fullbordat studierna till och med termin nio. En läkarassistent kan aldrig bli förordnad som vikarierande underläkare.

Rekommendationer vid arbete som läkarassistent 

Underläkare – ej legitimerad

Har du genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska moment, i termin nio har du möjlighet att vikariera som ej legitimerad underläkare. Gäller både svensk och nordisk läkarutbildning. Det är viktigt att du har genomfört och fått godkänt på huvudkursen inom det verksamhetsområde som du ska jobba i. Ett exempel är psykiatrikursen för att jobba inom psykiatrin.

Arbetet som icke-legitimerad läkare ska ske under handledning.

Är du läkarstudent och studerar i andra länder inom EU/EES, behövs ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen. Det är bra att vara ute i god tid.

De som har avlagt läkarexamen, som leder till legitimation i annat EU/EES-land, måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige, i väntan på svensk legitimation.

Icke-legitimerade vikarierande underläkare, får inte arbeta självständigt på akutmottagningar. Det måste finnas en ansvarig legitimerad läkare på plats.

Utlandsutbildade läkarstudenter

Läkarstudenter som läser i andra länder inom EU/EES behöver ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen. Det är bra att vara ute i god tid.

Notera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige, i väntan på svensk legitimation. Det tar ett par månader innan det är klart med examen, utländsk primärlegitimation och svensk legitimation. Under tiden krävs särskilda förordnanden.

Kontakta HR

Telefonnummer

Kontor: 033- 616 32 00