Sjuksköterskestudent

Sjuksköterskor

Du som är sjuksköterskestudent kan arbeta inom i hälso- och sjukvården under studietiden. Du får jobba utifrån din kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Assistent omvårdnad (undersköterska)/
skötare/barnsköterska

För att arbeta som assistent omvårdnad (undersköterska)/
skötare/barnsköterska ska du ha genomfört och fått godkänt på både teoretiska och praktiska momenten, med minimum termin fyra på sjuksköterskeprogrammet, innan en anställning kan påbörjas. Det är viktigt att du har haft en längre sjukhuspraktik där du har omsatt dina teoretiska kunskaper i praktik. Är du redan utbildad undersköterska kan du arbeta hos oss innan du påbörjat termin fyra.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Observera att undersköterska är en skyddad yrkestitel.

Hur mycket du arbetar som timavlönad medarbetare kan vara olika och beror på din situation samt verksamhetens behov, likaså om du vill arbeta på en enhet eller fler enheter. Det finns timavlönade medarbetare som arbetar ganska mycket medan andra bara arbetar något enstaka pass i månaden. Det finns timavlönade medarbetare som endast arbetar på en enhet och de som arbetar på fler än en enhet.

För att vara timavlönad medarbetare hos oss, vill vi att du minst gör 2 pass i månaden.

Är du rekryterad genom konceptet ’Studentanställning för framtidens medarbetare’ arbetar du max 25% i snitt under terminerna, och du arbetar endast på en enhet.

Mer information

Bemanningsservice

Telefonnummer

Kontor: 033- 616 46 43