Så ser de fyra behandlingsdagarna ut

Här hittar du information om hur de fyra behandlingsdagarna ser ut för B4DT.

Så ser de fyra behandlingsdagarna ut

  • Den första dagen är avsatt för utbildning (psykoedukation) om tvångssyndrom, förberedelse inför det kommande förändringsarbetet, information kring hur en tydlig och hållbar förändring skapas samt behandlingsplanering för resterande dagar.
  • Den andra och tredje dagen är upplagda som en enda förlängd exponeringssession.

    Detta upplägg ger terapeuten utökade möjligheter att stödja patienten i de kontexter som blir utmanande utifrån tvånget. Det primära målet med B4DT är att lära patienten att aktivt närma sig det som väcker ångest och obehag i stället för att frestas att undvika det fruktade eller utföra tvångshandlingar. Det innebär att patienten lär sig att göra det som är inkompatibelt med att ha tvångssyndrom.

    De individuella exponeringssessionerna blandas med korta gruppmöten där patienterna rapporterar hur det går för dem. Gruppträffarna fokuserar på patienternas framsteg och på att ge stöd till patienter som upplever motgångar.
  • Mot slutet av den första dagen bjuds familj och vänner in till en digital föreläsning om tvångssyndrom och hur de kan ge bästa möjliga stöd till patienten.
  • Under den fjärde och sista dagen summeras behandlingen och patienternas enskilda lärdomar och framsteg. Patienten förbereds för de kommande tre veckorna då de förändringar som gjorts i behandlingen ska integreras i patientens vardag.
  • Efter de fyra dagarna sker regelbundna uppföljningar för att följa effekten av behandlingen. Dessa sker cirka en vecka efter avslutad behandling samt efter 3, 6 och 12 månader. Därefter sker även avstämning varje år upp till 3 år efter avslutad behandling.