Bergen 4-dagarsbehandling mot tvångssyndrom

Här hittar du information om 4-dagarsbehandling mot tvångssyndrom, introduktionsfilmer och förväntat resultat.

Om behandlingen

B4DT är en kombination av grupp och individuell behandling som förmedlas under fyra intensiva dagar. I varje grupp är det 3–6 deltagare och minst lika många terapeuter, vilket garanterar en individanpassad behandling med terapeutledda exponeringsövningar.

Kombinationen av grupp och individuell behandling möjliggör skräddarsydd behandling samtidigt som patienterna kan få inspiration och stöttning av gruppen.

När beslut om att erbjuda B4DT tas får patienten noggrann information om behandlingen och förbereds för vad de kan förvänta sig. Det viktigaste är att patienten har tagit ett beslut om att använda de här dagarna till att fullt ut arbeta för förändring.


Förberedelser inför behandling

För att kunna påbörja behandling behöver patienten först genomgå en standardiserad utredning där tvånget kartläggs noggrant. Utöver detta är det minst lika viktigt att patienten är förberedd på och motiverad till den förändringsprocess som behandlingen innebär.

Det är viktigt att det finns förutsättningar för att få till terapeutledd exponering i den kontext där tvånget yttrar sig. Därför är det inte säkert att det går att genomföra behandlingen om patienten bor för långt bort från enheten.

Introduktionsfilmer för dig som ska gå i B4DT


Så ser de fyra behandlingsdagarna ut

 • Den första dagen är avsatt för utbildning (psykoedukation) om tvångssyndrom, förberedelse inför det kommande förändringsarbetet, information kring hur en tydlig och hållbar förändring skapas samt behandlingsplanering för resterande dagar.
 • Den andra och tredje dagen är upplagda som en enda förlängd exponeringssession.

  Detta upplägg ger terapeuten utökade möjligheter att stödja patienten i de kontexter som blir utmanande utifrån tvånget. Det primära målet med B4DT är att lära patienten att aktivt närma sig det som väcker ångest och obehag i stället för att frestas att undvika det fruktade eller utföra tvångshandlingar. Det innebär att patienten lär sig att göra det som är inkompatibelt med att ha tvångssyndrom.

  De individuella exponeringssessionerna blandas med korta gruppmöten där patienterna rapporterar hur det går för dem. Gruppträffarna fokuserar på patienternas framsteg och på att ge stöd till patienter som upplever motgångar.
 • Mot slutet av den första dagen bjuds familj och vänner in till en digital föreläsning om tvångssyndrom och hur de kan ge bästa möjliga stöd till patienten.
 • Under den fjärde och sista dagen summeras behandlingen och patienternas enskilda lärdomar och framsteg. Patienten förbereds för de kommande tre veckorna då de förändringar som gjorts i behandlingen ska integreras i patientens vardag.
 • Efter de fyra dagarna sker regelbundna uppföljningar för att följa effekten av behandlingen. Dessa sker cirka en vecka efter avslutad behandling samt efter 3, 6 och 12 månader. Därefter sker även avstämning varje år upp till 3 år efter avslutad behandling.

Resultat av 4-dagarsbehandlingen

Publikationer

Upphovspersonerna, Gerd Kvale och Bjarne Hansen, har varit noga med kvalitetssäkring från det att B4DT utvecklades och flera studier som utvärderat B4DT har publicerats.

Resultaten visar att mer än 90 % av patienterna har uppnått klinisk signifikant förbättring och 68 % är i remission vid 12-månadersuppföljning (1).

Vidare är 69 % tillfrisknade 4 år efter avslutad behandling (2).

De flesta av de patienter som erbjuds B4DT accepterar och påbörjar behandlingen. Det är nästan inget bortfall (1-3), vilket skiljer sig från den typiska psykologiska behandlingen för tvångssyndrom där omkring 15 % tackar nej till behandling och 15 % hoppar av behandlingen (4).

Referenser

 1. Hansen, B., Hagen, K., Öst, L-G., Solem, S., & Kvale G. (2018). The Bergen 4-day OCD treatment delivered in a group setting: 12-month follow-up. Frontiers in Psychology, 9, article 639.
 2. Hansen, B., Kvale, G., Havnen, A., Hagen, K., & Öst, L-G. (2018). The Bergen 4-day treatment format: Four years follow up of concentrated ERP in a clinical mental health setting. Cognitive Behavioral Therapy, 8, 1-17.
 3. Kvale, G., Hansen, B., Björgvinsson, T., Børtveit, T., Hagen, K., Haseth, S., Beate Kristensen, U., Launes, G., Ressler, K. J., Solem, S., Strand, A., van den Heuvel, O. A., & Öst, L. G. (in press). Successfully treating 90 patients with Obsessive Compulsive Disorder in eight days: The Bergen 4-day treatment. BMC Psychiatry, 18, 1-9.
 4. Öst, L-G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvale, G. (2015). Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2013. Clinical Psychology Review, 40, 156-169.