Resultat av 4-dagarsbehandlingen

Här hittar du förväntat resultat av behandlingen B4DT.

Publikationer

Upphovspersonerna, Gerd Kvale och Bjarne Hansen, har varit noga med kvalitetssäkring från det att B4DT utvecklades och flera studier som utvärderat B4DT har publicerats.

Resultaten visar att mer än 90 % av patienterna har uppnått klinisk signifikant förbättring och 68 % är i remission vid 12-månadersuppföljning (1).

Vidare är 69 % tillfrisknade 4 år efter avslutad behandling (2).

De flesta av de patienter som erbjuds B4DT accepterar och påbörjar behandlingen. Det är nästan inget bortfall (1-3), vilket skiljer sig från den typiska psykologiska behandlingen för tvångssyndrom där omkring 15 % tackar nej till behandling och 15 % hoppar av behandlingen (4).

Referenser

  1. Hansen, B., Hagen, K., Öst, L-G., Solem, S., & Kvale G. (2018). The Bergen 4-day OCD treatment delivered in a group setting: 12-month follow-up. Frontiers in Psychology, 9, article 639.
  2. Hansen, B., Kvale, G., Havnen, A., Hagen, K., & Öst, L-G. (2018). The Bergen 4-day treatment format: Four years follow up of concentrated ERP in a clinical mental health setting. Cognitive Behavioral Therapy, 8, 1-17.
  3. Kvale, G., Hansen, B., Björgvinsson, T., Børtveit, T., Hagen, K., Haseth, S., Beate Kristensen, U., Launes, G., Ressler, K. J., Solem, S., Strand, A., van den Heuvel, O. A., & Öst, L. G. (in press). Successfully treating 90 patients with Obsessive Compulsive Disorder in eight days: The Bergen 4-day treatment. BMC Psychiatry, 18, 1-9.
  4. Öst, L-G., Havnen, A., Hansen, B., & Kvale, G. (2015). Cognitive behavioral treatments of obsessive-compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993-2013. Clinical Psychology Review, 40, 156-169.