Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på SÄS i Borås och Skene och är till för patienter, anhöriga och medarbetare. Här hittar du information om sjukhuskyrkan samt kontaktuppgifter.

Sjukhuskyrkan finns till för dig som besöker och vistas på Södra Älvsborgs sjukhus  oavsett om du är patient, närstående eller medarbetare.

Sjukhuskyrkan är en extern resurs som vill och kan vara ett viktigt inslag i vården av hela människan. Vi har bred erfarenhet av att möta människor i livets alla skeden och har kunskap om sorg och krishantering. Denna omsorg har kyrkan gett namnet själavård.

För patient och närstående

Ibland ställs vardagen på ända och då vill sjukhuskyrkan finnas där för dig. Samtalet tar sin utgångspunkt i det du vill tala om. När man själv eller en närstående drabbas av sjukdom, lidande eller död blir frågorna och livets och lidandets mening ytterst angelägna. Då kan det vara gott att ha någon att bolla sina tankar och frågor med. Vi som arbetar på Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

Önskar du nattvard, andakt och förbön ta kontakt med Sjukhuskyrkan eller be personalen hjälpa dig att ringa oss. Sjukhuskyrkan kan även hjälpa till med vigsel, dop och avsked vid dödsfall.

Sjukhuskyrkan möter alla oavsett ålder eller livsåskådning. Vi förmedlar gärna kontakt till andra personer i samhället, i patientens/närståendes egen församling eller trossamfund.

Paus - gudstjänst

Varje onsdag kl 12.30-12.45 firar vi en enkel gudstjänst i sjukhusets andaktsrum på SÄS Borås. Gudstjänsten innehåller musik, bibelläsning och bön.

Kontakt och besök

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig alla vardagar kl 08.30-16.30.
För akuta händelser finns vi tillgängliga alla dagar, kvällar och helger fram till kl. 21.00

Kontakta kyrkan via växeln eller tala med personalen på avdelningen.

Du kan också besöka kyrkan på SÄS i Borås – gå in i huvudentrén och upp för trappan vid Glasgatans café och direkt till vänster. I anslutning till våra lokaler finns ett andaktsrum som är öppet dygnet runt för alla.

Sjukhuskyrkan Borås

Telefonnummer

Vardagar kl 08.30-16.30. För akuta händelser finns vi tillgängliga alla dagar, kvällar och helger fram till kl. 21.00.

Sjukhuskyrkan Skene

Lisa Wiklund, diakon

Telefonnummer

Kontor: 0320-182 44
Ta kontakt med sjukhuskyrkan för att få mer information om verksamheten i Skene. 

Annika Ahlström

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 20 67

Birgitta Olsson

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 20 65

Ronny Augustsson

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 20 62

Emelie Skogholm

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 20 66