Värdesaker och kvarglömda tillhörigheter

Undvik att ta med värdesaker till sjukhuset

Ta inte med större penningsummor, kreditkort eller värdefulla smycken till sjukhuset. Sjukhuset har begränsade möjligheter att förvara dina värdesaker.

SÄS Borås

Om du som varit inneliggande patient i Borås har glömt kvar något på avdelningen, så försöker vi nå dig eller någon närstående. Om vi inte lyckas med det lämnar vi det kvarglömda till receptionen i huvudentrén.

Har du varit på akuten vänd dig dit i första hand, det kvarglömda finns där i en månad. Efter en vecka lämnar receptionen värdesaker till polisens hittegodsavdelning. Kläder sparas i tre månader, därefter slängs de.

SÄS Skene

Vårdenheterna i Skene behåller kvarglömda värdesaker i några veckor, därefter lämnas de till polisen. Kläder och andra föremål sparas på avdelningarna under en begränsad tid.

 

Kontakt

SÄS reception 
Telefonnummer 033 - 616 1284
Öppettider Måndag-fredag, klockan 07.00-16.00