Kom ihåg och lämna tillbaka sjukhusets kläder

Person lägger en vit plastpåse med kläder i en returbox.

Om du använt sjukhusets kläder under din vistelse på sjukhuset så glöm inte att lämna tillbaka dem.

Så här lämnar du tillbaka kläderna

  1. Lägg kläderna i returpåsen
  2. Lämna returpåsen i returboxen i huvudentrén på SÄS Borås vid nästa besök på sjukhuset eller på närmsta vårdcentral.

Varför är det viktigt att kläderna lämnas tillbaka?


80 procent av textiliers miljöpåverkan kommer från produktionen som kräver resurser i form av råvaror, vatten, kemikalier och energi. För att textilier ska vara hållbara behöver vi därför se till att livslängden på textilierna blir så lång som möjligt.

Inom vården hanteras stora flöden av textilier där det på SÄS försvinner nästan 10 000 patientkläder varje år mot en kostnad på omkring 300 000 kr.